Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Duurzaam eten 2011

Dit programma heeft tot doel een bijdrage te leveren aan een duurzame en gezonde voedselkeuze van consumenten. Het programma richt zich op het informeren van consumenten over voedselkwaliteit en voedselverspilling en het bieden van hulpmiddelen om een duurzame keuze te maken. Dit programma richt zich op de volwassen consument die openstaat voor de betreffende onderwerpen. Daarnaast zijn er twee specifieke doelgroepen: jeugd en foodprofessionals.

Deze subsidies hebben we in 2011 voor dit programma ontvangen. Dit programma maakt 22% uit van de totale subsidie die verstrekt is aan het Voedingscentrum:

Wat hebben wij in 2011 gedaan

Duurzamer consumeren

In 2011 is door de Gezondheidsraad het advies ‘Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht’ uitgebracht. Dit advies is vertaald in concrete tips hoe gezond en duurzaam eten te combineren is en vertaald naar bijvoorbeeld de Voedselafdruk tool.

 

In 2011 stond het boodschappenlijstje centraal. Thema is “maak je boodschappenlijstje bewust”. In deze thematiek kan worden ingegaan op het bewust kopen, koken en bewaren van eten. Op de website is het thema, met gebruik van bovenstaande lijstjes actief op de homepage ingezet. Dit heeft geresulteerd in ruim 65.000 bezoeken aan de pagina’s over de boodschappenlijstjes.

In 2011 zijn twee instrumenten ingezet. Het betreft hier de Voedselafdruk tool en een nieuwe uitgebreide versie van de klimaatweegschaal. De Voedselafdruktool is op 18 augustus gelanceerd op Lowlands. De Voedselafdruk is in 2011 90.000 maal ingevuld via voedingscentrum.nl en daarnaast gepresenteerd op evenementen waar het Voedingscentrum in het kader van voedselverspilling aanwezig was.
Naast aandacht op de website is de voedselafdruk ook succesvol via sociale media. In de lanceringsperiode zijn bijna 1000 tweets zijn op Twitter verstuurd over de voedselafdruk. Hiermee zijn 200.000 twitteraars bereikt.

Voedselverspilling

De stand van Voedselverspilling (Eten is om op te Eten) bestaat uit drie onderdelen: de levende koelkast, de film met Pierre Wind en de voedselafdruk. Deze stand is ingezet op Lowlands, Margriet Winterfair, Week van de Smaak en Food 4 You. Totaal zijn er circa 135.000 mensen in deze stand geweest.
Samen met Lidl hebben we de actie ontwikkeld ‘Koop er vandaag 1 en krijg er later 1 gratis’ in combinatie met het doen van boodschappen met een boodschappenlijstje.Er zijn totaal 600.000 boodschappenblokjes uitgezet en verspreid.

Op www.etenisomopteeten.nl het gezamenlijke platform met Milieucentraal voor het thema voedselverspilling online. Daarnaast zijn er hulpmiddelen voor consumenten ontwikkeld: de Bewaarwijzer, de Slimkoken app en een documentaire/film. De Bewaarwijzer hebben we vernieuwd en aangepast met tal van nieuwe gegevens. Er is een app ontwikkelt die de consument helpt bij het (op maat) kopen, koken en bewaren van voedsel (de slimkoken-app). Deze app was eind 2011 ruim 30.000 keer gedownload. Voor de website is tevens de Weggooi-test ontwikkeld.

Jeugd

Op 31 oktober is het leefstijlmagazine FF Serieus uitgebracht, voor leerlingen uit groep 8 van de basisschool, in een oplage van 150.000ex. Dit magazine is in samenwerking met de organisatie Stivoro, Trimbos, Soa Aids NL en Rutgers Nisso Groep ontwikkelt en wordt gratis verspreid via de webshop van Soa Aids Nederland. FF Serieus maakt lastige vragen bespreekbaar en helpt bij de voorbereiding op de vele veranderingen.

Voor de jongerenpagina op de website van het Voedingscentrum is een vernieuwde versie van de Eettest ontwikkeld. De Eettest 2.0 is een combinatie geworden van gezond en duurzaam eten.

Lekker Belangrijk Magazine is in de zomer ontwikkeld en sinds september verspreid via scholen, bibliotheken en JIP-zuilen. Het magazine is in een oplage van 150.000ex uitgezet.

Het Voedingscentrum participeert actief in het Smaaklessen en Schoolgruiten programma. Deze programma’s, maar ook Weet wat je eet (eigen lesprogramma voor VO), zijn actief gepromoot tijdens de nationale Onderwijstentoonstelling.

Voor het project de Groene Academie (online omgeving met projectweken op maat over gezond en duurzaam voor het MBO) is cofinanciering door Fonds 1818 toegekend. De lessen die hiermee gemaakt worden, vormen een uitwerking op de handleiding Gezonde School voor het MBO en test je leefstijl.nl (waarmee scholen inzicht krijgen in de leefstijl van hun studenten) en sluiten aan bij kwalificatie eisen Loopbaan Burgerschap (met als belangrijk onderdeel vitaliteit).

In de zomer van 2011 heeft een herijking plaats gevonden van de visie en strategie van het Voedingscentrum op haar taak binnen het onderwijs. Op basis van deze strategie is een opzet gemaakt voor de onderbouwing (leerdoelen) van een doorlopende leerlijn; op deze leerlijn met leerdoelen sluiten de bestaande materialen van het Voedingscentrum aan.

Foodprofessionals

In het kader van het food onderwijsproject is voor de 7e keer de ‘Voedingscentrum Bachelors Award’ georganiseerd, die in het teken stond van ‘Gaan gezond en duurzaam samen”. Aan de prijs heeft dit jaar voor de eerste keer ook een retail opleiding meegedaan. Voor de horecaopleidingen is een workshop over dit thema ontwikkeld.

De 2e editie van de reader ‘Meer dan lekker – gezondheids- en duurzaamheidsaspecten van levensmiddelen’ is in januari 2011 uitgebracht.
Naar voorbeeld van de online lesmodule ‘Meer dan lekker in de horeca’ voor mbo opleidingen kok en gastheer/ gastvrouw ( niveau 2 en 3 )is een online module voor de retail ontwikkeld: ‘Meer dan lekker in de super’. De les is vooral ingestoken op gezond en behandeld de thema’s vet, vezels, zout, groente& fruit en vis.