Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Gezond door het Leven 2012

Het doel van dit programma is een bijdrage leveren aan generaties die gezond opgroeien in een gezonde omgeving en die kunnen omgaan met hun eigen sociale en fysieke omgeving.

Hieronder een overzicht van de subsidies die we in 2012 voor dit programma ontvingen. Dit is 35% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving.

Subsidies 2012 
   Bedrag(€)  subsidiegever % totale subsidie 
       
Programma Gezond door het leven
(Bron: Jaarverslag 2012)
     
Prioriteitenplan Voedingscentrum*
2.197.941   VWS  31%
Eetplezier en beweegkriebels 221.658  VWS  3%
Implementatie suppletieadviezen Vitamine D
64.303
 VWS  1%
Kleine projectsubsidies VWS
13.209  VWS  0%
*Incl. Gezonde Schoolkantine, Het Nieuwe Eten, Borstvoeding      

Activiteiten 2012

Gezonde Start

Het deelprogramma Gezonde Start richt zich op ouders en professionals.

Ondersteuning ouders

Ouders spelen een essentiële rol in het aanleren van gezond eetgedrag. De Basisreeks is een serie folders speciaal voor ouders over gezonde (kinder)voeding. In 2012 zijn (onder andere via de jeugdgezondheidszorg) 360.000 basisreeksfolders verspreid voor de periode van zwangerschap tot 4 jaar. Per folder gaat het dan om gemiddeld 55.000, de folder 'Gezond en bewegen met kinderen tussen 1-4 jaar' is een uitschieter met 84.000 exemplaren.

Ook in 2012 hebben we Na-aapje ingezet waarbij we ons dit jaar vooral hebben gericht op kinderen van 6 tot 12 jaar. Voor hen ontwikkelden we het spel 'Na-aapje gaat gamen', waarbij Na-aapje zoveel mogelijk groente verzamelt. 

Via een samenwerking met Stichting Kids Vitaal konden we deze game gratis via een televisie- en radiocommercial onder de aandacht brengen van kinderen in de doelgroep en hun ouders. De game is in 2012 bijna 500.000 keer gespeeld door 128.000 unieke bezoekers. Uit evaluatieonderzoek van de campagne blijkt dat de boodschap achter de game, groenten zijn goed voor je, door de doelgroep goed werd opgepikt en dat ook de commercials goed zijn gewaardeerd.

In februari 2012 is de Facebookversie van Mijn Babyboek gelanceerd. Dit is een digitale coach voor jonge moeders over zwangerschap en voeding voor jonge kinderen. Eind 2012 waren 1.100 geregistreerde gebruikers van het Babyboek en was de applicatie 7.100 keer bezocht. 


Ondersteuning van professionals

In 2012 zijn eerder ontwikkelde praktisch inzetbare middelen voor (JGZ-)professionals actief onder de aandacht gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de Gewichtsverloopkaart en de ouderworkshops Smakelijke eters en Eetplezier & Beweegkriebels. Via informatiestands op diverse congressen, directe mailings en aandacht in de professionals nieuwsbrief van het Voedingscentrum. Verder ontwikkelden we een e-learning module over de bereiding en het gebruik van kunstvoeding voor zorgverleners die de eerste maanden betrokken zijn bij de zorg voor jonge kinderen. Bekijk de e-learning module

De online scholing Een Gezonde Start is ontwikkeld door NISB, TNO en Voedingscentrum en bedoeld voor(toekomstig) pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Om geïnteresseerden op te leiden tot gecertificeerd docent Een gezonde start, is een Train de Trainer-bijeenkomst ontwikkeld. Deze scholing en de Train de Trainer zijn in 2012 gelanceerd en op meerdere manieren onder de aandacht gebracht van kinderdagverblijven en ROC’s. In 2012 zijn in drie Train de Trainer-bijeenkomsten 18 professionals opgeleid tot docent Een Gezonde Start. Meer informatie op  www.eengezondestart.nl.

Op 24 januari organiseerde het Voedingscentrum het congres Kindervoeding 2.0 in Media Plaza te Utrecht voor professionals uit de jeugdgezondheidszorg. De dag stond in het teken van communicatie met ouders via social media. Lees het volledige verslag en bekijk de presentaties op www.voedingscentrum.nl/congres

Borstvoeding

Op initiatief van Unicef Nederland en het Voedingscentrum is eind 2011 de Landelijke Borstvoedingsraad opgericht. Deze Raad heeft als doel de kwaliteit van de zorg rond borstvoeding verhogen door de implementatie van het Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) in Nederland. In 2012 heeft de Raad zich gepresenteerd met de lancering van een site ( www.borstvoedingsraad.nl), heeft een verkenning plaatsgevonden van de toepassing van de WHO-Code in de praktijk en is een activiteitenplan voor de komende jaren opgesteld.

Het Voedingscentrum is in 2012 verkozen tot winnaar van de Borstvoedingsprijs 2012 van de Samenwerkende Borstvoedingorganisaties. Ook was het Voedingscentrum mede-organisator van een scholing over borstvoeding voor diëtisten en zijn diverse presentaties en gastcolleges over kindervoeding verzorgd.

Gezond opgroeien

De omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond opgroeien van kinderen. Zo ook de school en buitenschoolse opvang.

De omgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond opgroeien van kinderen. Zo ook de school en buitenschoolse opvang. In 2012 werd de online Gezonde Basis op School-tool gerealiseerd. Met deze tool kan de school inventariseren hoe het er nu voor staat met het eet- en beweegbeleid. Vervolgens ontvangt de school concrete tips en handvatten om te verbeteren. Het is eveneens een opmaat voor het behalen van de themavignetten Voeding en Mondgezondheid en Sport en Bewegen als onderdeel van het vignet Gezonde School.

Hoe krijg je als leerkracht, sportservice of GGD ouders betrokken bij de gezondheid van hun kind op de basisschool? De toolkit Ouderbetrokkenheid Gezond Gewicht helpt. De toolkit bestaat uit een handleiding, tips en trucs, en allerlei praktische materialen.  

In 2012 is een ‘tipsheet’ Gezonde Voeding voor buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen ontwikkeld om hen tips te geven hoe eten en bewegen geïntegreerd kan worden aangeboden aan de doelgroep waarmee zij werken.

Educatie

Vanuit het programma Bewust Kiezen (EZ financiering) werd een doorlopende leerlijn ontwikkeld. Deze geeft inzicht in te ontwikkelen kennis, houding en vaardigheden op het vlak van gezond en duurzaam eten voor 4- tot 18-jarigen. De lesmaterialen van het Voedingscentrum of die waar het Voedingscentrum aan meewerkt zijn gebaseerd op deze leerlijn. Van de leerlijn is een visuele samenvatting gemaakt, deze is opgenomen in de Voedingscentrum onderwijsfolders en op www.voedingscentrum.nl/onderwijs.

De afgelopen jaren is door het Voedingscentrum Supershopper ontwikkeld en geëvalueerd. Dit programma leert kinderen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs gezond en bewust kiezen in de supermarkt. Ook hebben we de kookworkshops voor kinderen, Superchefs, onderhouden en geïmplementeerd. SuperChefs wordt vaker in de buitenschoolse setting aangeboden dan op de basisschool.

De Gezonde Schoolkantine

In 2012 hebben we gewerkt aan een gezonde eetomgeving voor opgroeiende jongeren. Alle partijen die te maken hebben met schoolkantines kregen van ons praktische hulp en tips. Via de website, een handleiding met stappenplan en een digitale nieuwsbrief. Inspiratie bieden voor creatieve oplossingen is hierbij erg belangrijk. De highlights van 2012: 

Deze film laat goed zien wat het Programma De Gezonde Schoolkantine voor effect kan hebben op alle betrokken partijen: de school, cateraars, de gemeente, en natuurlijk de jongeren zelf. En laat zien: eigenlijk wil ieder het!

In 2012 hebben we elf Inspiratiesessies georganiseerd, om verschillende partijen te stimuleren om aan de slag te gaan. Het programma was steeds een combinatie van wetenschappelijke feiten, het praktijkverhaal van de Schoolkantine Brigade en een succesverhaal van de school. Daarnaast was er volop mogelijkheid tot intervisie en netwerken. Deze sessies zijn bezocht door 113 scholen, 16 Handvestpartijen en 14 GGD’en.

Veel nieuwe ondertekenaars van het Handvest 'Gezonder Voedingsaanbod op Scholen'. Eind 2012 hebben 33 partijen zich gemeld als nieuwe ondertekenaar. Zij zetten allemaal stappen om een gezonder voedingsaanbod op scholen te bewerkstelligen.

Het Gezonde Lunch Debat. Op 10 april tijdens Wereldgezondheidsdag organiseerden wij namens de NPHF en het Landelijk Overleg Thema-instituten een jongerendebat op een middelbare school in Zoetermeer, met aansluitend een gezonde lunch. Onderwerp van discussie: "Kunnen jongeren zelf goede afwegingen maken als het aankomt op alcohol, voeding en seks? Of verwachten ze dat de overheid, ouders of school de grenzen aangeven?"

In 2012 waren er een aantal strategiesessies met deskundigen op het gebied van jongeren, sociale media en marketing en natuurlijk de jongeren zelf. Dit heeft twee doelen: allereerst natuurlijk de grotere betrokkenheid van de jongeren zelf. Daarnaast dient het ook om het jongerenperspectief tastbaar, inzichtelijk te maken.

Het eerste product dat hieruit is voortgekomen, was de vrije opdracht aan een tweetal jongeren, Peter de Harder en Kevin Boerma: 'maak een youtubefilm over de gezond eten'. Zij zijn bekend van hun video’s Cinemates die zij bedenken en waarin zij zelf acteren en waarmee ze in de prijzen vielen in de YouTube NextUpcompetitie . Ze maakten ‘Hamburgers zijn dodelijk’ die sinds de plaatsing op YouTube begin 2013 in anderhalve maand meer dan 6.000 keer is bekeken en waarover online gediscussieerd wordt.

Het Voedingscentrum organiseerde op 10 december een Debatcafé in het Hofstad Lyceum in Den Haag. Het thema was: Wie beslist wat je eet? Leerlingen van de school gingen met hun ouders en docenten in discussie over de stellingen ‘Als kinderen ongezond leven is dat de schuld van de ouders’ en ‘De vrije keuze om gezond te leven is een illusie’. Hoe groot is de invloed van de omgeving? En vooral, wat doe je er aan?

Het Nieuwe Eten

In 2012 is in overleg met VWS besloten om Het Nieuwe Eten vanaf 2013 niet meer als een apart project te beschouwen, maar integraal op te nemen in de communicatie van het Voedingscentrum over gezonde voeding. De content van www.HetNieuweEten.nl is in 2012 is onderdeel geworden van de algemene website van het Voedingscentrum. De Het Nieuwe Eten-test is aangepast met uitgebreidere uitslagen. De maandelijkse tipmail is gestopt.

Supermarktketen Deen heeft vijf weken lang aandacht aan het nieuwe eten besteed in hun actiefolder en op de website van Deen.

Het Nieuwe Eten@Work

De principes van Het Nieuwe Eten zijn ook toepasbaar in het bedrijfsleven. In 2012 heeft cateraar Appèl Het Nieuwe Eten@work als pilot op twee van hun locaties geïntroduceerd. Met o.a. tafelkaartjes, recepten voor de locatieverantwoordelijke en posters werden tips van Het Nieuwe Eten onder de aandacht gebracht. Zowel Appèl zelf als de twee pilot-locaties waren positief over het programma. Het concept wordt voortgezet.

Het Nieuw Eten-tour

In 2012 is de definitieve versie van de Het Nieuwe Eten-tour in gedrukte vorm verschenen. Met dit handboek kunnen diëtisten een supermarktrondleiding geven aan consumenten. In totaal zijn er al 1.250 exemplaren gedrukt. Mailadressen van diëtisten zijn verzameld om te kunnen monitoren of ze er ook echt mee aan de slag gaan.

Gezond productaanbod

Het Voedingscentrum ondersteunt initiatieven die tot doel hebben om de samenstelling van producten te verbeteren. Zoals de activiteiten binnen het Netwerk Herformulering Productaanbod. Om de vorderingen op het gebied van productsamenstelling te volgen, heeft het Voedingscentrum samen met het RIVM een monitoringsysteem opgesteld dat verbeteringen van de productsamenstelling inzichtelijk maakt. Deze herformuleringsmonitor heeft o.a. geleid tot de publicatie ‘ Natrium en verzadigd vet in beeld’.