Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Jaarverslag 2012

Voorwoord directie

Net als vele instellingen moesten ook wij dit jaar opnieuw bezuinigen, we kregen in 2012 zo'n 20% minder subsidie. Tegelijkertijd blijven we trouw aan onze missie: Nederlanders goed informeren en stimuleren tot een gezonde en meer duurzame voedselkeuze.

Geen persoonlijke adviezen meer

Deze bezuiniging veroorzaakte een verschuiving in onze aanpak. We zijn nog efficiënter en effectiever gaan handelen. Vanaf 2012 kunnen consumenten ons niet meer bellen voor persoonlijke vragen. Een gemis, dat we hebben ingevuld met een betere website en efficiëntere communicatie. 

Consumenten kunnen informatie beter vinden op de website, we springen vaker in op actualiteit met ons nieuws en we zijn meer aanwezig op sociale media. Zo kunnen we meer mensen tegelijkertijd bedienen en heeft iedereen nog steeds eenvoudig toegang tot onze onafhankelijke, wetenschappelijk onderbouwde en praktische informatie. 

Verschuiving communicatie

We zijn hierdoor (nog) meer publiek geworden, wat ik van harte toejuich. Tegelijkertijd vergt dat nog interne aanpassingen. Iedereen kan onze informatie lezen en mag zich daar een mening over vormen. Dat is ieders goed recht. Maar helaas hebben we niet het budget om met iedereen in discussie te gaan.
 
En hoe zorgen we dat mensen onze informatie op waarde blijven schatten? We zorgen ervoor dat al onze adviezen wetenschappelijk onderbouwd zijn en gaan daarbij uit van wetenschappelijke consensus. Dat betekent dat we niet na elk nieuw onderzoek onze adviezen aanpassen. Zo kan de ene week koffie allerlei gezondheidsvoordelen worden toegeschreven en er de volgende week weer een onderzoek liggen waaruit zou blijken dat dat toch niet zo is. 
 
De kracht van uitgaan van wetenschappelijke consensus is dat je communiceert waar sterke onderbouwing voor is. Dat maakt onze advisering evenwichtig en voor lange tijd houdbaar. 

Samenwerken

Een andere verschuiving in 2012 was de samenwerking met andere partijen. Door de kosten voor projecten vaker te delen met een partner, konden we een groot publiek bereiken met een beperkt budget. Gouden regel hierbij: het Voedingscentrum neemt geen geld aan en is onafhankelijk in zijn adviezen.
 
Ook konden we voeding plaatsen in een breder gezondheidsspectrum door samen te werken met partijen die zich inzetten op andere gebieden, zoals alcohol, drugs en roken.

Ik ben trots op wat we bereikt hebben in het afgelopen jaar!

drs. S.F.M. Cohen, directeur
Den Haag, 30 mei 2013