Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Nutri-Score als voedselkeuzelogo

Het Voedingscentrum denkt dat Nutri-Score kan helpen gezonder te kiezen, mits het logo aansluit op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Een voedselkeuzelogo is één maatregel; meer maatregelen zijn nodig om mensen gezonder te laten kiezen.
De overheid heeft besloten dat er een nieuw voedselkeuzelogo komt. Dat is zo afgesproken met 70 organisaties in het Nationaal Preventieakkoord, als onderdeel van een pakket aan maatregelen. Op 28 november 2019 heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gekozen voor Nutri-Score. De achterliggende berekening van Nutri-Score moet worden aangepast, zodat er bij de Nederlandse consumenten geen verwarring kan ontstaan over wat de gezonde(re) keuze is.
Nutri-Score moet nog goed worden aangesloten op de Nederlandse voedingsrichtlijnen

Aandachtspunten

Het Voedingscentrum heeft vooraf punten opgesteld waaraan een voedselkeuzelogo zou moeten voldoen.

Om naar consumenten een heldere boodschap te communiceren is het belangrijk dat:
• de consument begrijpt wat het logo betekent
• het logo de consument aanspreekt
• het duidelijk is dat voedingsmiddelen uit de Schijf van Vijf de meeste gezonde keuze zijn
• alle producenten en winkels meedoen

Consument

In opdracht van VWS is een consumentenonderzoek uitgevoerd naar drie voedselkeuzelogo’s. Hieruit blijkt dat consumenten met Nutri-Score beter in staat zijn om producten aan te wijzen die – volgens de berekening van het logo – de gezondere keuze zijn. De bewijzen dat mensen met een voedselkeuzelogo ook betere keuzes gaan maken, zijn niet eenduidig. Uit het onderzoek blijkt verder dat consumenten het verwarrend vinden als de boodschap van het logo niet overeenkomt met de Schijf van Vijf.

Schijf van Vijf

Een nieuw voedselkeuzelogo moet aansluiten op de Nederlandse voedingsrichtlijnen. Dat is zo afgesproken in het preventieakkoord. Ook de Gezondheidsraad heeft zich daarover uitgesproken in een eerder advies over voedselkeuzelogo’s. Op dit moment sluit Nutri-Score niet goed aan op de Nederlandse voedingsrichtlijnen.

RIVM en Voedingscentrum hebben in opdracht van VWS een factsheet gemaakt waarin drie logo’s zijn vergeleken met de Richtlijnen Schijf van Vijf. Conclusie is dat geen van de onderzochte logo’s aansluit. De Schijf van Vijf is gebaseerd op de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad en gaat uit van gezondheidseffecten van voedingsmiddelen. Twee van de drie onderzochte logo’s gaan uit van voedingstoffen.

Omdat ook Duitsland, België, Zwitserland en Spanje hebben gekozen voor Nutri-Score, heeft Frankrijk aangegeven het logo internationaal te willen laten beheren. Het krijgt een wetenschappelijk comité, waarin ook Nederland zitting neemt. Nutri-Score moet zo in lijn worden gebracht met onze voedingsrichtlijnen.

Brede invoering noodzakelijk

Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat alle producenten en supermarkten meedoen, zodat het logo overal op komt en het consumenten helpt om producten te vergelijken. In het preventieakkoord hebben supermarkten en levensmiddelenfabrikanten vastgelegd een voedselkeuzelogo te willen gebruiken. Wettelijk gezien kan de Nederlandse overheid een logo niet verplichten. Dit heeft te maken met de handelsvrijheid van de landen in de EU. Het kan in de toekomst wel verplicht worden als alle Europese landen kiezen voor het logo. Zo ver is het echter nog niet.

De verwachting is dat Nutri-Score medio 2021 kan worden ingevoerd in Nederland. Het ministerie van VWS heeft de regie en beslist hierover.