Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Helft Nederlanders wil beter leren koken

Veel mensen hebben geen hoge pet op van andermans kookkunsten

De Nederlander is best te spreken over zijn eigen kookkunsten, maar waardeert de kookkunsten van familie en vrienden een stuk minder. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van  onderzoeksbureau GfK, uitgevoerd onder ruim 1.500 Nederlanders in opdracht van het Voedingscentrum. Gemiddeld geven de respondenten zichzelf een 7,1 voor hun kookkunsten. Andermans maaltijden worden een stuk minder gewaardeerd: die geven ze gemiddeld een 6,3. Ruim 15% geeft de kookkunsten van de ander zelfs een onvoldoende. Hoewel de meeste Nederlanders zichzelf best goede koks vinden, geeft 20% zichzelf een 6 of lager. 62% van deze groep wil graag beter leren koken. Voor de totale groep geldt dat meer dan de helft (46%) beter wil leren koken.


Bijna de helft van de mensen (46%) geeft zichzelf een 7,0 voor zijn prestaties in de keuken. 34% geeft zichzelf zelfs een 8 of hoger. Toch nog 42% van de mensen die zichzelf een 7 of hoger geeft wil beter leren koken. Hoewel niet iedereen even goed kan koken, vindt het grootste deel van de mensen het wel belangrijk (73%) en ook leuk (66%). 

Onzekerheid over eigen kookkunst

Een belangrijke reden waarom mensen zichzelf een laag cijfer geven, is dat ze zelf vinden dat ze niet bijzonder kunnen koken, ze koken vaak alleen ‘de basis’. 31% van de mensen geeft dat op als reden voor het lage cijfer. Een kleiner aantal van deze groep geeft aan het niet goed geleerd te hebben (14%) of het niet leuk te vinden (13%). Gevolg is dat meer dan de helft van de mensen die zichzelf een laag cijfer geeft haast nooit nieuwe recepten uitprobeert (7% nooit  en 48% een enkele keer per jaar). Opvallend is wel dat van deze groep zelfverklaarde ‘keukenklunzen’ maar liefst 62% zegt graag beter te willen leren koken. Te denken valt aan het bereiden van eenvoudige recepten, maar ook aan basisvaardigheden, zoals snijtechnieken, hoe je vlees het beste bakt, hoe lang je aardappelen precies moet koken en hoe je zorgt dat alles tegelijkertijd klaar is. Bij degenen die zichzelf een 7 of hoger geven, ligt dit percentage op 42%.

Van een eitje tot een culinair diner

Een flink deel van de Nederlanders geeft dus aan wel wat hulp te kunnen gebruiken in de keuken. Maar wat kunnen mensen eigenlijk in de keuken  volgens zichzelf, hoe ‘vaardig’ zijn we? Vrijwel iedereen (99%) geeft aan een pannenkoek, eitje of maaltijd met aardappelen, groente en vlees te kunnen bereiden. Het aantal mensen dat zegt een gerecht uit de buitenlandse keuken te kunnen koken, ligt beduidend lager: 69% kan dit volgens eigen zeggen. Opmerkelijk hierbij is dat 91% van de mensen wel aangeeft pasta te kunnen maken. Echt culinair koken is voor minder mensen weggelegd, maar toch nog een respectabel aantal mensen (41%) kan een menu maken à la Jonnie Boer of Yotam Ottolenghi. 

Koken moet je leren

Niet iedereen geeft zichzelf een hoog cijfer voor zijn kookvaardigheden, maar het gros van de mensen is het wel over 1 ding eens: gezond koken is belangrijk. 85% van de respondenten vindt een gezonde maaltijd kunnen bereiden belangrijk. De jeugd moet leren gezond te koken, zegt 86%. Maar liefst 46% geeft aan het juist geleerd te hebben door het zelf uit te proberen. Eigenlijk zou kookles verplicht moeten worden op scholen, vindt 40%. Vanuit het kabinet wordt deze mening gedeeld. Er komt extra aandacht voor voeding op scholen. Nog voor de zomer komt de Staatssecretaris van Economische Zaken, Martijn van Dam, met een nieuw programma: Jong leren eten. Het Voedingscentrum vindt het positief dat er meer aandacht komt voor voeding op scholen en ondersteunt plannen in die richting van harte.

Verschillen in leeftijd en inkomen


Uit het onderzoek kwam ook een aantal verschillen in kookvaardigheden tussen mensen van verschillende leeftijden en inkomensniveaus. Jongeren van 18 tot 29 geven zichzelf het laagste rapportcijfer voor hun vaardigheden achter het fornuis (7,0). Oudere Nederlanders geven zichzelf een hoger cijfer (7,3). Ook geven zij aan minder vaak eten te laten mislukken. Zij hebben ook minder behoefte om beter te leren koken. 40% van de 50-64 jarigen en 29% van de 65-plussers wil hun kookkunsten verbeteren, bij 18 tot 29-jarigen ligt dit percentage op 61%. Ook blijken er aardig wat verschillen te zijn tussen de verschillende inkomensgroepen. Mensen met een hoog inkomen koken minder vaak elke dag een warme maaltijd dan mensen met een midden- of laag inkomen (29% versus 38% en 41%). Ze gebruiken vaker internet, kookboeken en tijdschriften dan andere inkomens.

Over het onderzoek

Het onderzoek ‘Hoe kookvaardig is Nederland’ is in januari en februari 2016  uitgevoerd door onderzoekbureau GfK, in opdracht van het Voedingscentrum. Er is een online vragenlijst gebruikt. De vragenlijst is ingevuld door 1553 Nederlanders van 18 jaar en ouder die regelmatig koken. 

Bekijk het onderzoek.