Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Scholen: In een kantine hoort gezond aanbod

15 juli 2016
Scholen vinden het belangrijk dat in de schoolkantine gezond aanbod aanwezig is. Dit blijkt uit een kwalitatieve peiling bij 38 scholen. Het Voedingscentrum helpt scholen naar een gezonde kantine en heeft tips voor barrières die scholen ervaren.  

Alle scholen in de peiling geven aan dat ze een gezond aanbod in de kantine belangrijk vinden en werken aan een overwegend gezond aanbod in de kantine. Ze vinden dat ze richting leerlingen een voorbeeldfunctie hebben. Of ze zien het als opvoedende taak en voelen een gedeelde verantwoordelijkheid met ouders. Veel scholen geven aan dat ze graag werken met de richtlijnen van het Voedingscentrum voor kantines. Ze hebben baat bij het houvast. 

Laatste barrières wegnemen

Desondanks ervaren sommige scholen lastige vraagstukken. Bijvoorbeeld: Hoe betrekken we leerlingen en ouders bij de kantine? Is een gezond aanbod wel commercieel aantrekkelijk? Het Voedingscentrum wil scholen graag helpen met de laatste barrières met praktische handvatten op hun website en met persoonlijk advies van de diëtisten van de Schoolkantine Brigade. 

Heleen Schuit, Schoolkantine Brigade: “Scholen kunnen leerlingen betrekken  door enquêtes te houden over hun wensen, of leerlingen de kantine onder begeleiding laten bemannen. Een prijsvraag voor het gezonde broodje van de week kan ook helpen om leerlingen zich meer betrokken te laten voelen. Ouders  kunnen worden betrokken via de ouderraad of  via de schoolnieuwsbrief.”

In de praktijk zien de brigadiers ook dat gezonde kantines even rendabel kunnen zijn. Schuit: “Uit eerdere verhalen van scholen, blijkt dat een gezonder aanbod geen invloed hoeft te hebben op de omzet. In eerste instantie kan de omzet dalen, omdat de leerlingen moeten wennen, maar later trekt deze weer aan. Met een vers en gevarieerd aanbod kunnen scholen inspelen op aanbiedingen en het seizoen. Het opvallend plaatsen van betere keuzes kost weinig tijd en geld, maar  kan effect hebben op de verkoop.”

Over het onderzoek

De bevindingen naar de beleving van scholen ten aanzien van het realiseren van een gezond aanbod komen uit een peiling. Deze is uitgevoerd door KWINK groep in opdracht van het Voedingscentrum. Er werden 38 scholen in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs bevraagd met een telefonisch interview naar de beleving van de eetomgeving.  
Bekijk het rapport.

Over de Gezonde Schoolkantine

Met het programma de Gezonde Schoolkantine geeft het Voedingscentrum informatie, praktische handvatten en richtlijnen voor een gezond aanbod op school. Uitgangspunt is dat de gezonde keuze de gemakkelijke keuze is. Gezondere producten springen in het oog en liggen voor het grijpen, waarbij de keuzevrijheid voor de leerling  behouden blijft. 

Voor meer antwoorden op vragen, praktische tips of informatie over hoe het Voedingscentrum kan helpen, kijk op onze website:  www.voedingscentrum.nl/gezondeschoolkantine