Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Nieuwe multidisciplinaire e-learning brengt kennis op peil over borstvoeding

11 juli 2017
Vanaf vandaag kunnen zorgprofessionals aan de slag met de nieuwe multidisciplinaire e-learning Borstvoeding om hun kennis over borstvoeding bij te spijkeren. Een speciale werkgroep van het Platform Borstvoeding heeft de e-learning ontwikkeld, met financiering van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

De online cursus is gratis beschikbaar via de digitale leeromgeving van het Voedingscentrum.

Goede begeleiding rondom borstvoeding noodzakelijk

80% van de vrouwen in Nederland die bevallen zijn begint met borstvoeding geven, maar dit percentage loopt in de eerste weken snel terug. Vrouwen stoppen vaak niet omdat ze dat willen, maar vanwege uiteenlopende redenen zoals onvoldoende melk en pijn tijdens het voeden. Goede begeleiding en afstemming in de zorgketen is cruciaal om onnodig vroeg stoppen met borstvoeding te voorkomen. Dat vraagt om relevante en up-to-date kennis en vaardigheden van de betrokken professionals.  De e-learning borstvoeding ondersteunt hierbij.  

Kennis is cruciaal

De cursus toetst de aanwezige kennis en vaardigheden over het volledige proces van voorbereiden, starten en continueren van borstvoeding. Ook brengt het kennis en vaardigheden op peil. De zorgprofessional doorloopt 4 onderdelen: een pre-toets, een module met basiskennis, een module verdiepingen een eindtoets. Voorbeelden van onderwerpen die terugkomen zijn zuigontwikkeling, voeden op verzoek, gezondheidseffecten van borstvoeding en praktische problemen die veel voorkomen in de praktijk. 

Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding uitgangspunt e-learning

Uitgangspunt van de e-learning is de Multidisciplinaire richtlijn Borstvoeding. De cursus maakt een vertaalslag vanuit deze richtlijn naar de praktijk van de professional en de omgang met moeders. Dit geldt bijvoorbeeld voor het gebruik van de curve voor gewichtsverlies bij pasgeboren, borstgevoede baby’s die in de richtlijn Borstvoeding is geïntroduceerd. In de e-learning Borstvoeding wordt dit onderwerp verder toegelicht.  

Over de gehele zorgketen

De e-learning is uniek vanwege het multidisciplinaire karakter. Borstvoeding is immers een onderwerp dat dwars door de zorgketen van verloskundige/gynaecoloog, verpleegkundige, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, huisarts en kinderarts loopt. De e-learning kent diverse leerpaden voor verschillende professionals èn legt daartussen ook weer de verbinding. De online cursus maakt het voor de zorgprofessionals mogelijk om in eigen tijd, en volgens het eigen tempo een module te doorlopen. Door de flexibele opzet is het mogelijk om de cursus tijdelijk even te stoppen en op een later moment verder te gaan.

Accreditatie door beroepsverenigingen

De e-learning is door vertegenwoordigers van de verschillende beroepsgroepen gezamenlijk ontwikkeld. Een groot aantal beroepsverenigingen heeft de online cursus geaccrediteerd. Deze beroepsgroepen nemen allemaal deel aan het Nationaal Platform Borstvoeding. Doel van dit Platform is om vrouwen die gekozen hebben om borstvoeding te geven te ondersteunen, zodat zij zo lang borstvoeding geven als zij van plan waren. 

Bijlagen

Afbeelding borstvoeding (jpg, groot)
Informatie over het platform Borstvoeding
Factsheet over borstvoeding
Uitgebreidere informatie over e-learning borstvoeding (word, 25kb)
Artikel ‘Curve voor relatieve gewichtsveranderingbij pasgeboren, borstgevoede baby’s: de moeite van gebruiken waard!’ (pdf, 251 kB). Voor plaatsing stuur een e-mail naar het Voedingscentrum.