Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Onderzoek: negatief effect van berichten over bestrijdingsmiddelen op gezond eten

10 oktober 2016

Maken berichten over bestrijdingsmiddelen op groente en fruit mensen bang voor het kopen ervan? In Amerika is een kleinschalig onderzoek hiernaar uitgevoerd. Eén van de uitkomsten is dat de berichten een negatief effect hadden op de aankoop van niet-biologisch(e) én biologisch(e) groente en fruit.

Voor dit onderzoek werden in Chicago 510 consumenten met laag inkomen geïnterviewd. De onderzoekers keken naar hun argumenten om juist wel of juist geen groente en fruit te kopen. Ze letten daarbij ook op het verschil tussen biologisch geteeld en reguliere teelt. Uit de vraaggesprekken bleek dat een lijst met 12 soorten groente en fruit met de hoogste gehaltes aan resten bestrijdingsmiddelen een negatief effect had op hun aankopen, van zowel niet-biologisch(e) als biologisch(e) groente en fruit.

Voordelen van groente en fruit

"Het is jammer als dit ook zo in Nederland zou zijn", zegt expert Voedselveiligheid Wieke van der Vossen van het Voedingscentrum. "De gezondheidsvoordelen van het eten van groente en fruit wegen namelijk ruimschoots op tegen de eventuele nadelen door resten van bestrijdingsmiddelen. Groente en fruit staan niet voor niets in de Schijf van Vijf. Eet je er genoeg van, dan verlagen ze het risico op hart- en vaatziekten, darmkanker en diabetes type 2."

bang voor groente en fruit

Kritisch op gebruik bestrijdingsmiddelen

Het Voedingscentrum vindt dat er altijd kritisch gekeken moet worden naar het gebruik van bestrijdingsmiddelen, bijvoorbeeld naar de effecten op mens en milieu. Om de kans op overschrijdingen in levensmiddelen en milieuschade zo veel mogelijk te beperken, pleit het Voedingscentrum voor een zo beperkt mogelijk gebruik van bestrijdingsmiddelen.

"Maar discussie rondom bestrijdingsmiddelen moet er niet toe leiden dat mensen bang worden om groente en fruit te eten. Hier is geen reden toe, niet voor biologisch en niet voor regulier geteeld(e) groente en fruit," aldus Van der Vossen.

Controle bestrijdingsmiddelen

Consumenten  schatten het risico van resten bestrijdingsmiddelen hoog in. Cijfers laten zien dat het risico heel erg klein is. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert jaarlijks duizenden monsters groente en fruit op de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen. 97% van alle groente en fruit die in Nederland te koop zijn, bevatten vrijwel geen resten van bestrijdingsmiddelen of in ieder geval niet meer dan wettelijk is toegestaan. In die gevallen waarbij resten van bestrijdingsmiddelen worden aangetroffen, is de hoeveelheid zo laag dat de effecten op de gezondheid bijna altijd verwaarloosbaar zijn.