Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Gezondheidsraad adviseert vitamine K-injectie voor baby’s die borstvoeding krijgen

11 april 2017
Vandaag adviseerde de Gezondheidsraad de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om het vitamine K-advies voor baby’s die borstvoeding krijgen aan te passen. Het huidige advies is om baby’s die borstvoeding krijgen tot 12 weken elke dag 150 microgram vitamine K-druppels te geven, uit een flesje. De Gezondheidsraad adviseert nu deze groep baby’s na de geboorte een vitamine K-injectie te geven. Hierin zit een hogere dosis vitamine K.

Deze vorm en dosering van vitamine K vermindert het risico op het ontstaan van interne bloedingen bij borstgevoede baby’s met een verstoorde vetabsorptie nog beter. Verstoorde vetabsorptie is een aandoening waarbij het lichaam moeilijk vet kan opnemen uit de voeding. Jaarlijks krijgen 3 tot 6 baby’s in Nederland zo’n bloeding. 

De minister zal zich beraden of zij dit advies zal overnemen. Dat gebeurt in overleg met onder andere verloskundigen en medisch specialisten. Tot dat moment blijft het huidige advies van kracht.


Het nieuwe advies

Het nieuwe advies van de Gezondheidsraad is om baby’s die borstvoeding gaan krijgen vlak na de geboorte een intramusculaire injectie met één milligram vitamine K te geven. Verder adviseert zij ouders die hun kind niet willen laten injecteren een alternatief te bieden in de vorm van orale toediening van 2 milligram vitamine K-druppels, op drie momenten: direct na de geboorte, na 4 tot 6 dagen en na 4 tot 6 weken. Dit zou dan in de plaats komen van de dagelijks 150 microgram gedurende een periode van 3 maanden die nu wordt geadviseerd.

Waarom een nieuw advies?

Baby’s hebben vitamine K nodig om bloed te laten stollen. Een tekort aan vitamine K kan bloedingen veroorzaken, bijvoorbeeld in de hersenen. Baby’s met  verstoorde vetopname nemen minder vitamine K op dan gezonde kinderen en hebben daardoor een groter risico op bloedingen. Dit kan ernstige gevolgen hebben, vooral als de bloedingen plaatsvinden in de hersenen. In het ernstigste geval kan een baby hieraan overlijden. 

Omdat er in Nederland vergeleken met het buitenland meer bloedingen voorkwamen is in 2010 het advies voor vitamine K voor baby’s die borstvoeding krijgen verhoogd. Dit heeft niet geleid tot vermindering van bloedingen bij baby’s met een verstoorde vetabsorptie. In Denemarken krijgen kinderen de laatste jaren direct na de geboorte eenmalig een injectie met vitamine K. Sindsdien zijn daar geen baby’s met hersenbloedingen geweest. Op basis daarvan heeft de minister de Gezondheidsraad gevraagd een nieuw advies uit te brengen.

Voor wie geldt het advies?

Omdat bij de geboorte niet te voorspellen is welke baby’s een hoger risico op een verstoorde vetopname lopen geldt dit voor alle baby’s die borstvoeding krijgen. 

Voor baby’s die flesvoeding krijgen is geen nieuw advies opgesteld. Zij krijgen nu na de geboorte één milligram vitamine K oraal toegediend. De flesvoeding levert verder voldoende vitamine K.

Ben je zwanger of net bevallen en heb je hier vragen over? Dan kun je het beste contact opnemen met je verloskundige of arts.