Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Kooi-eieren

Kooi-eieren worden gelegd in kooisystemen, bij consumenten beter bekend als legbatterijen. De legkippen hebben hier de minste bewegingsruimte in vergelijking met andere systemen.

In 2012 zijn kooisystemen vervangen door koloniehuisvesting. Dat zijn kooien die meer ruimte bieden dan kooisystemen.

Omschrijving

Er zijn 3 soorten kooisystemen: het gangbare kooisysteem, het verrijkte kooisysteem en de koloniehuisvesting. De eerste 2 kooisystemen zijn bij de consument beter bekend als legbatterijen. De legkippen hebben hier de minste bewegingsruimte in vergelijking met andere manieren waarop kippen gehouden worden.

Sinds 2012 is het gangbare kooisysteem verdwenen. Het verrijkte kooisysteem is tot 2021 toegestaan. Het gangbare kooisysteem is vervangen door een systeem dat beter voldoet aan de regelgeving op gebied van dierenwelzijn. Dit nieuwe systeem heet koloniehuisvesting en is voor de consument te herkennen aan code 3 op het ei zelf.

Kooi-eieren en verrijkte kooi-eieren zijn niet meer los in de supermarkt verkrijgbaar. Ze worden nog wel verwerkt in producten als cake, koek of mayonaise. In producten worden steeds meer scharreleieren gebruikt, wat meestal op het etiket staat. 

Productie

Koloniehuisvesting biedt kippen wat meer gelegenheid om hun natuurlijke gedrag te vertonen, en zit wat dat betreft tussen kooi en scharrel in.

In de koloniehuisvesting heeft de leghen een minimale oppervlakte van 800 tot 900 cm². Dat betekent gemiddeld 12,5 kippen per m², in plaats van 18 per m² in de legbatterijen die niet meer bestaan. Er moet minimaal 90 cm² strooisel oppervlak en 90 cm² nestruimte per hen te zijn. In de kooi kunnen 30 tot 60 hennen. De kooien staan in rijen en in etages opgesteld. 

Naast meer ruimte hebben leghennen in een koloniehuisvesting zitstokken op verschillende hoogten, wat strooisel en legnesten. Het zijn rubberen legnesten, waar het ei doorheen valt en zo op een afvoerband terecht komt. De hennen kunnen niet naar buiten.

   Gangbaar kooi-systeem koloniehuisvesting 
Aantal kippen per m² binnen 18 12,5
 Komen ze buiten? nee nee
Aantal kippen per m² buiten n.v.t. n.v.t.
Wat voor voer krijgen ze? veilig voer veilig voer
Zien ze daglicht? nee nee
Kunnen ze op stok? nee ja
Kunnen ze stofbaden nemen? nee beperkt
Hebben ze legnesten? nee ja
Ligt er strooisel op de bodem? nee beperkt
Worden hun snavels gekapt? ja ja

Gezondheidseffecten

Voor kooi-eieren gelden dezelfde gezondheidseffecten als voor andere  eieren.

Veiligheid

Voor kooi-eieren gelden dezelfde risico’s voor de gezondheid als voor andere eieren.

Duurzaamheidsaspecten

Dierenwelzijn

Het kooisysteem is vervangen door koloniehuisvesting, waar de leghennen naast meer ruimte ook legnesten, zitstokken en wat strooisel krijgen. Daardoor hebben ze meer mogelijkheden om hun natuurlijke gedrag te vertonen. De mogelijkheden zijn minder dan in scharrelsystemen, vrije uitloopsystemen en biologische systemen.

De luchtkwaliteit in kooisystemen is over het algemeen beter dan in biologische systemen, vrije-uitloopsystemen en scharrelsystemen. Meestal hebben kooisystemen grote ventilatoren en verder zitten in de kooien geen stofbaden en stro. Door stof en stro wordt de lucht stoffig. Kippen in kooisystemen hebben minder vaak botbreuken in het borstbeen en sleutelbeen dan andere kippen, omdat ze minder mogelijkheid hebben om te bewegen.