Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Keten Duurzaam Rundvlees

Keten Duurzaam Rundvlees is een kenmerk waarbij rekening gehouden is met duurzaamheid en dierenwelzijn. 

Zo vindt bijvoorbeeld de dierhouderij, de slacht en de verwerking geheel in Nederland plaats, krijgen de runderen vooral lokaal voer, leven ze in ruime stallen en niet op volledige roostervloeren, en worden ze niet gecastreerd of gebrandmerkt. 

Het kenmerk is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, groothandels, slagers, en andere afnemers van Nederlands rundvee.

Het kenmerk Keten Duurzaam Rundvlees kan staan op rundvleesproducten afkomstig van vleesrassen of is te vinden in slagerijen die vlees met Keten Duurzaam Rundvlees verkopen. Alle ketenpartijen moeten zich houden aan een aantal minimale eisen die dierenwelzijn en kwaliteit garanderen. 

Daarnaast zetten de deelnemers zich in voor verdere verduurzaming van de keten.

Kenmerken

Kenmerken zijn:

 • De koeien zijn gehouden, geslacht en verwerkt in Nederland. 
 • Het gaat alleen om vlees van vleesveerassen, zoals Belgisch Witblauw, Verbeterd Roodbont, Blonde d’Aquitaine, Piëmontese, Limousin, Charolais, enzovoorts. 
 • Slachten vindt plaats tot maximaal 6,5 jaar voor vrouwelijke dieren en 2 jaar en 2 maanden voor stieren. 
 • Er is een verbod op castratie.
 • Er is een verbod op brandmerken.
 • Vrouwelijke dieren lopen met hun kalveren in de wei in de zoogperiode.
 • Kalveren op zoogkoeienbedrijven blijven minimaal 3 maanden bij de moeder.
 • Stieren blijven tijdens het opgroeien minimaal 6 maanden op 1 locatie.
 • Stallen mogen niet alleen maar uit betonnen roosters bestaan, maar hebben strohokken met minimaal 50% zachte, droge ligplekken.
 • Elk volwassen dier moet minimaal 3,5 tot 5,4 m2 aan stalruimte hebben. Dit is gelijk aan het Beter Leven kenmerk 1 ster van de Dierenbescherming.
 • Ze krijgen vooral lokaal ruwvoer. 

Keizersneden zijn binnen dit kenmerk toegestaan als dit noodzakelijk is voor moeder en kalf, naar de inschatting van een gediplomeerd dierenarts of veeverloskundige. Omdat rassen die een keizersnede nodig hebben niet uitgesloten zijn van dit kenmerk, geeft de Dierenbescherming geen Beter Leven ster. 

Uitgever

Stichting Keten Duurzaam Rundvlees

Controle 

CBD