Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
Menu van de Week Recept van de dag
Broodfeest
2 personen
0-15 minuten
Ga naar
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Kookboek Groente
Groenten zijn prachtige producten uit de... Bestel nu € 12,95
Populair
Alles over afvallen
Afvallen zonder dieet is de beste manier... Bestel nu € 9,95
Ga naar
 

Voedingsbeleid op de basisschool

Een gezonde omgeving zorgt ervoor dat een kind zich goed kan ontwikkelen. Maar wat is dat, een gezonde omgeving? En hoe draag je dat nu uit?

Het helpt om intern uitgangspunten en afspraken op papier te zetten. Een voedingsbeleid schept duidelijkheid: voor leerlingen, hun ouders èn voor medewerkers van de school. Wij geven de handvatten om je eigen voedingsbeleid te maken en om samen je team, leerlingen en hun ouders aan de slag te gaan met je gezondere school.

In 3 stappen naar een goed voedingsbeleid:

Stap 1: Maak je voedingsbeleid 


Door de visie van je school over gezond eten en drinken vast te leggen in het schoolbeleid, veranker je gezond eten en drinken binnen de school. Gebruik ons voorbeeld-voedingsbeleid als basis voor je nieuwe beleid. Je kunt hem in zijn geheel overnemen óf je kunt er delen uit gebruiken.

Stap voor stap naar een gezondere school

Het voedingsbeleid op je school gezond maken hoeft niet ineens. De onderstaande lijst (pdf) biedt daar inspiratie om je school stapsgewijs gezonder te maken. Het is een handig overzicht met producten die goede en minder goede keuzes zijn. Zo kun je stap voor stap je school gezonder maken. Downloaden maar!

Voorbeelden van andere scholen 

Bekijk ter inspiratie hoe de volgende scholen een eigen draai aan het beleid geven:

Draagvlak creëren

Draagvlak creëren bij je eigen medewerkers, bij ouders en leerlingen is erg belangrijk bij het maken van een voedingsbeleid. Het is niet een kwestie van regels opstellen en klaar. Door iedereen erbij te betrekken, zorg je ervoor dat het beter uitgedragen wordt. Beslissingen worden eerder en gemakkelijker doorgevoerd en de kans dat je op weerstand stuit is minder groot. Laat ze bijvoorbeeld meepraten tijdens een lerarenvergadering, stuur een enquête naar ouders, vraag ze om input per mail en hang een ideeënbox op. Inspiratie nodig? Bekijk de voorbeelduitnodiging (Word) voor een lerarenvergadering.   

Stap 2: Communiceer je nieuwe voedingsbeleid

Nu het voedingsbeleid is afgestemd met de medewerkers en de ouders, volgt stap 2: de communicatie. Probeer medewerkers, ouders en leerlingen zo goed mogelijk mee te nemen. Wat zijn de gevolgen? Waarom zijn bepaalde keuzes gemaakt? Wat voor vrijheid hebben ze?

Zet al je middelen in

Gebruik de middelen die je hebt om over het nieuwe voedingsbeleid te communiceren. Denk aan de schoolgids, nieuwsbrief of de website. Je kunt ook posters gebruiken of creatieve of ludieke manieren. En vergeet ook de social media niet, als je die gebruikt.  

Een tip: houd de toon positief en laat zien wat dit voor iedereen oplevert. 

Voorbeelden voor communicatie

Om je te helpen bij het communiceren van je beleid hebben we de volgende voorbeelden gemaakt. Die kun je vrijelijk overnemen of gebruiken.

  • een PowerPointpresentatie voor in een lerarenvergadering.
  • een stuk over het voedingsbeleid (Word) voor op je website, in de nieuwsbrief naar ouders en in je schoolgids. 
  • Lees hoe SBO Het avontuur een nieuwsbrief uitbracht waarin de start van het beleid staat beschreven

Vragen van ouders

Mogelijk zijn er ouders die vraagtekens hebben bij de veranderingen. Leg uit waarom de keuzes zo zijn gemaakt en laat op een leuke en creatieve manier zien wat er allemaal mogelijk is. Welke leuke traktaties zijn er bijvoorbeeld met fruit? En wat kan er allemaal op een fruitdag? Je kunt ook aanhalen dat het Voedingscentrum een voedingsbeleid onderschrijft: voor veel ouders helpt dit in het acceptatieproces. Veel andere scholen ervaren overigens dat veel ouders er ook blij mee zijn als een school gezonde stappen zet. Ze willen tenslotte het beste voor hun kind. 

Merk je dat de stappen die je wil zetten te groot zijn voor ouders en stuit je op weerstand? Dan kan het helpen om een stap terug te doen. Maak een plan om het voedingsbeleid stapsgewijs door te voeren. Zo kun je ouders geleidelijk laten wennen aan de veranderingen. 

Stap 3: Houd het levendig en leukIn deze stap zorg je ervoor dat ouders, leerlingen en leerkrachten zich aan het nieuwe beleid houden. Gun ze de tijd om eraan te wennen. Het kan best een even duren voordat het beleid helemaal onderdeel is van de identiteit van je school.

Wees gerust: veel scholen die het beleid hebben aangepast, melden dat het na een tijdje automatisme wordt. Het wordt dan de normaalste zaak van de wereld om gezond te trakteren en water te drinken.

Vaak werkt het om ouders, leerlingen en leerkrachten te belonen als ze het goed doen, en te laten zien wat er al goed gaat. Zet bijvoorbeeld leerlingen die gezond trakteren op de foto te zetten en vermeld het in de nieuwsbrief. 

Als er iets 'fout' gaat

Belandt er toch een grote koek in een lunchtrommel of wordt iets getrakteerd wat niet in je nieuwe beleid past? Te streng zijn kan averechts werken. Wijs ze er op vriendelijke manier op, dat er inmiddels andere ‘regels’ gelden. 

Bedenk wat je doet wanneer het beleid niet wordt nageleefd. Stuur je minder gezonde traktaties bijvoorbeeld mee naar huis? Een standaardbriefje in de broodtrommel als er iets inzat wat niet past binnen het beleid kan een oplossing zijn. Let daarbij op de toon van de briefjes. Past die bij hoe je school over het algemeen communiceert met ouders? Onze tip: Houd het vriendelijk, met een knipoog. Gebruik wat je handig vindt, maar denk vooral goed na wat voor jouw school het beste kan werken.

Gebruik deze standaardbriefjes (in Word) voor:


Bekijk een voorbeeld van het handhavingsbeleid van de Gerhardschool.

Evalueren

Het is handig om na een tijdje intern te evalueren hoe het gaat. Houden ouders zich eraan? Wat kunnen we doen om het nog meer onder de aandacht te brengen? Soms zakt het na een tijdje wat weg. Een voedingsbeleid laten landen, vraagt soms om een lange adem. Herinner leerlingen en ouders daarom met regelmaat aan het nieuwe voedingsbeleid. Dat kan ook op een ludieke, creatieve manier. Bijvoorbeeld met leuke posters in de gangen of een interactieve informatie-avond voor ouders. Een ander voorbeeld: Maak een ‘Fruithoek’ in de klas, helemaal ingericht naar het thema inclusief fruitverzamelpunt.

Integraal Kind Centrum? Een gezamenlijk beleid heeft zin

Is jouw school onderdeel van een Integraal Kind Centrum (IKC)? Een geïntegreerde aanpak op het gebied van voeding heeft nut. Voor ouders, kinderen en medewerkers schept het duidelijkheid als op het aangesloten kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang (BSO) dezelfde regels gelden. Het is dan een logisch geheel. Bijvoorbeeld: Een kind dat  standaard water krijgt op de kinderopvang, krijgt dit ook als hij overstapt naar de basisschool en als hij gebruik maakt van de BSO. Zo kun je ook het traktatiebeleid op elkaar laten aansluiten.
Nieuwsbrief voor professionals
Een handig overzicht in je inbox Het belangrijkste nieuws over voeding ontvangen in je mailbox? Over zaken die jou aangaan? Meld je dan aan voor de professionals nieuwsbrief, die 1 keer per maand verschijnt.