Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
Menu van de Week Recept van de dag
Zo lekker kan het zijn
2 personen
30+ minuten
Ga naar
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Kookboek Groente
Groenten zijn prachtige producten uit de... Bestel nu € 12,95
Populair
Alles over afvallen
Afvallen zonder dieet is de beste manier... Bestel nu € 9,95
Ga naar
 

Milieu en klimaat

Eten belast het klimaat, door energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas). Voor de productie is bovendien een groot deel van het beschikbare land en water nodig. Het produceren van voedsel brengt onlosmakelijk milieuproblemen met zich mee, zoals mestoverschot en overbevissing.

In totaal ontstaat ongeveer een derde van alle klimaatbelasting door het maken en eten van voedsel. 

De mate waarin voedsel bijdraagt aan de klimaatverandering, is per product verschillend. Vlees is erg belastend voor het milieu, net als zuivel, dranken en bewerkte producten zoals gebak en snacks. 

Omschrijving

Vergeleken met andere landen legt het consumptiepatroon van Nederlanders een groot beslag op natuurlijke hulpbronnen als fossiele brandstoffen, mineralen en landbouwgrond.

De mate waarin voedsel bijdraagt aan de klimaatverandering, is per product verschillend. Vlees is erg belastend voor het milieu, net als zuivel, dranken en bewerkte producten zoals gebak en snacks. 

Welke milieuproblemen zijn er? 

Eten belast het klimaat, door energiegebruik en de uitstoot van broeikasgassen (CO2, methaan en lachgas). Voor de productie is bovendien een groot deel van het beschikbare land en water nodig. Het produceren van voedsel brengt onlosmakelijk milieuproblemen met zich mee, zoals mestoverschot en overbevissing. Bovendien rijst de laatste jaren de vraag of we voldoende voedsel kunnen produceren om te groeiende bevolking te voeden.

Van klimaatverandering, biodiversiteitverlies en verstoring van de stikstofkringloop worden de ecologische grenzen van de aarde overschreden. Deze 3 milieuaspecten, net als de kringlopen van fosfor en water, zijn direct gekoppeld aan de productie van voedsel. 

Door duurzamer te eten verhoogt de ecologische draagkracht van de aarde, en door duurzamer te kiezen putten we de beschikbare bronnen minder snel uit. 

Cijfers

De veeteelt is wereldwijd verantwoordelijk voor ongeveer 18% van de broeikasgasemissies, 80% van het landgebruik door mensen en 50% van het agrarische watergebruik. Mannen produceren zo’n 3,5 kg CO2-uitstoot en vrouwen bijna 2,8 kg. Dat komt door een deel doordat mannen meer eten dan vrouwen, maar ook omdat ze meer (rund)vlees eten. Als een man een keer per week een portie rundvlees vervangt door een plantaardige vleesvervanger scheelt dat 8% in zijn wekelijkse uitstoot van broeikasgassen. Voor vrouwen scheelt dat 10%. Door bewust te kiezen wat je eet kun je je klimaatbelasting met 20% omlaag brengen. Dat kan door vlees te vervangen door haring, een eiergerecht of een plantaardige vleesvervanger. Of door een roomijsje of gebakje te laten staan. Het meeste valt te besparen op vlees, zuivel, dranken en extra’s zoals snoep en snacks. 

Voedingsadvies

Als je eet volgens de Schijf van Vijf, dan levert dat minder belasting op voor het milieu. De Gezondheidsraad bevestigt dit in de Richtlijnen goede voeding en in het adviesrapport Richtlijnen goede voeding ecologisch belicht. Voedingsmiddelen met een lagere klimaatbelasting gaan vaak hand in hand met een gezonde voeding. 

In het algemeen geldt: 

  • Niet meer eten dan je nodig hebt.
  • Minder vlees eten en niet meer zuivel dan je nodig hebt.
  • Meer graanproducten, peulvruchten, groente en fruit eten.
  • Zo min mogelijk voedsel verspillen (door op maat te kopen en te koken).
  • Zo min mogelijk suikerhoudende dranken en alcohol drinken.

Bekijk uitgebreidere voedingsadviezen op de pagina Duurzaam eten of vul de Voedselafdruk in voor een advies op maat. In de Klimaatweegschaal kun je zelf een maaltijd samenstellen om te zien hoeveel de invloed op het klimaat is. 

Broeikasgassen

In de tabel Klimaatvriendelijk van Blonk Consultants zie je hoeveel broeikasgassen vrijkomen van diverse eiwitrijke producten:

 
Product CO2-uitstoot per kilo 
Sojadrink
0,6
Makreel  0,9
Haring 1,1
Tempé
1,1
Vegaburger plantaardig
1,1
Melk 1,2
Pinda 1,4
Koolvis
1,6
Vegaburger 1,6
Bruine bonen in glas
1,6
Ei 2,0
Tofu 2,0
Walnoten 2,1
Zalm  2,1
Cashewnoten
2,3
Kippenvlees NL 
2,6
Quorn 
2,6
Kabeljauw 3,4
Varkensvlees
4,5
Schol 5,3
Valess 6,2
Rundvlees melkvee NL
8,9
Kaas 8,9
Rundvlees vleesvee NL
15,9

Etiket

Dat een product milieubewust tot stand is gekomen, is niet altijd te zien. De volgende keurmerken geven aan dat aan meer eisen wordt voldaan dan nodig is op grond van de wet:

Duurzaamheidsaspecten

Productieketen

Op het moment dat een product in de winkel ligt, heeft het allerlei productiestadia doorlopen. Die productiestadia zijn de schakels van de voedselproductieketen, kortweg ‘voedselketen’ genoemd. Bij iedere productiefase wordt een hoeveelheid broeikasgassen uitgestoten. Volgens Nederlands onderzoek is de landbouw voor ongeveer 40% verantwoordelijk voor de broeikasgasuitstoot van voeding. Ook voedseltransport, koelen en bewerken en consumptie speelt een belangrijke rol. 

Klimaatverandering

Het maken en transporteren van voedsel kost energie. Denk bijvoorbeeld aan het verwarmen, koelen en vriezen. Bij het gebruik van brandstof zoals gas, olie of kolen komt namelijk koolstofdioxide (CO2) vrij. Door het gebruik van kunstmest en bij het houden van vee komen ook andere broeikasgassen vrij. 

Waterverbruik

Om voedsel te kunnen verbouwen is water nodig. Dat kan regenwater zijn, maar ook vaak irrigatiewater uit de grond of rivieren. Dat is veel: ongeveer de helft van ons totale zoetwatergebruik, waardoor het grondwaterpeil zakt. Waterverbruik geeft vooral in droge, warme landen een problemen. 

Bestrijdingsmiddelen en mest

In de voedselproductie worden allerlei chemische stoffen gebruikt. Onder andere bestrijdingsmiddelen en (kunst)mest vervuilen de lucht, het water en de bodem. Vooral bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de open lucht kan een middel onbedoeld schade aanrichten in de natuur. Teveel mest zorgt voor verzuring en vermesting van bodem en water.

Smog en geluidsoverlast

Eén op de drie vrachtwagens op de weg vervoert voedsel of hulpmiddelen om voedsel te maken. Vrachtwagens zorgen voor smogvorming en samen met vliegtuigen en in mindere mate boten en treinen dragen ze bij aan het broeikaseffect. Voedselproductie zorgt in Nederland voor een vijfde van de smogvorming en een tiende van de geluidsoverlast.

Nieuw: de Koelkastklem
Help voedselverspilling voorkomen

Met de Koelkastklem in je koelkast vergeet je nooit meer je restjes op te maken. Nu te bestellen tegen verzendkosten: € 2,45.