Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

In voedingsvoorlichting komen gezondheid en duurzaamheid samen

Gezond en duurzaam eten zijn nauw met elkaar verbonden. Om nu en in de toekomst gezond te kunnen blijven eten, en voedselzekerheid te creëren voor een groeiende wereldbevolking, is het nodig rekening te houden met de ecologische grenzen van onze aarde. Het Voedingscentrum heeft als taak consumenten te informeren over gezonde, veilige en duurzame voedingskeuzes en wordt hierin ondersteund door de overheid.

Het Voedingscentrum bestaat al meer dan 75 jaar en werd in 1941 opgericht door de Voedingsraad. We danken ons bestaansrecht aan de bevordering van voedselzekerheid in Nederland in tijden van grote schaarste. In 1941 verschenen ook de eerste ‘Richtlijnen voor de hedendaagsche voeding’. In de jaren daarna werden de richtlijnen regelmatig geactualiseerd naar de nieuwste wetenschappelijk inzichten. Ook zijn we in Nederland gegaan van schaarste naar overvloed, wat weer nieuwe uitdagingen met zich mee heeft gebracht.

Duurzaamheid geïntegreerd

Door wereldwijde bevolkingsgroei en toenemende druk op de ecologische grenzen van onze aarde is ook duurzaamheid de afgelopen jaren een belangrijk onderdeel geworden van het voedingsvraagstuk. Ons voedingspatroon toekomstbestendig maken, is de uitdaging waarvoor we staan. In het licht van deze ontwikkelingen werd duurzaamheid in 2010 opgenomen in de visie van het Voedingscentrum. Sindsdien bieden we onze adviezen op het gebied van gezond, veilig en duurzaam eten geïntegreerd aan.

Ecologische grenzen bewaken

Het Voedingscentrum houdt de definitie van de FAO aan voor ecologische duurzaamheid. Volgens de FAO hebben duurzame voedingspatronen een lage milieubelasting en dragen ze bij aan de voedselzekerheid en gezondheid voor huidige en toekomstige generaties. In onze visie gaan gezond en duurzaam uitstekend samen. De menselijke gezondheid en voedingszekerheid zijn namelijk nauw verbonden met de gezondheid van onze ecosystemen. Door binnen de ecologische grenzen te blijven, raken nutriënten, bodem en grondstoffen niet uitgeput, behouden we biodiversiteit en dragen we bij een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

Door binnen de ecologische grenzen te blijven, raken nutriƫnten, bodem en grondstoffen niet uitgeput, behouden we biodiversiteit en dragen we bij een gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

Verschuiving meer plantaardig

Bij de laatste update van de Schijf van Vijf in 2016 zijn gezondheid en duurzaamheid verder geïntegreerd in onze adviezen. Op basis van de richtlijnen van de Gezondheidsraad is de focus verschoven naar een meer plantaardig en minder dierlijk voedingspatroon. Minder rood en bewerkt vlees eten en vaker kiezen voor plantaardige alternatieven als peulvruchten en noten levert een positieve bijdrage aan de gezondheid én het milieu. Ook ons advies om vis te eten is bijgesteld: van 2 naar 1 keer per week. Door 1 keer per week vis te eten, behaal je nog steeds gezondheidswinst die de Gezondheidsraad heeft berekend. Met als verschil dat er zo voldoende vis overblijft voor toekomstige generaties.

Voedselzekerheid in de toekomst

Door nu gezonde en duurzame adviezen te geven, dragen we eraan bij dat ook volgende generaties nog gezond kunnen eten. Voedselzekerheid, nu en in de toekomst, is een speerpunt waar het Voedingscentrum op blijft inzetten. Het is ook onze taak de overheid hierin te blijven ondersteunen. Zo kan voedselproductie en -consumptie in Nederland op elkaar worden afgestemd binnen de ecologische draagkracht, waarbij ook de afhankelijkheid van kwetsbare importen beperkt is.

Winst Schijf van Vijf

Als Nederland steeds meer volgens de Schijf van Vijf gaat eten, is er veel gezondheids- en duurzaamheidswinst te behalen. Hoe groot de duurzaamheidswinst is, hangt vooral af van de hoeveelheid vlees die we eten (range tussen de 0 en 500 gram). Scenario’s over hoe we in 2050 duurzaam en gezond kunnen eten, sluiten aan bij onze adviezen om de consumptie van (rood) vlees te beperken. De Schijf van Vijf wordt regelmatig herzien. Voortschrijdend wetenschappelijk inzicht over duurzaamheid en gezondheid wordt op deze momenten weer meegewogen.