Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Wat gaat er in de toekomst veranderen aan de vitamine K-toediening bij baby’s?

Alle baby’s krijgen vlak na de geboorte vitamine K toegediend. Ze hebben vitamine K nodig voor een goede bloedstolling. Een tekort aan vitamine K kan bij pasgeboren baby’s bloedingen veroorzaken. Deze bloedingen kunnen ernstig zijn, vooral als ze in de hersenen ontstaan. Om een tekort te voorkomen, krijgen baby’s direct na de geboorte druppels met vitamine K uit een flesje.

Op dit moment wordt er gewerkt aan nieuw beleid om baby’s na de geboorte een eenmalige vitamine K-prik te geven, omdat blijkt dat vitamine K in druppelvorm bij sommige baby’s niet goed wordt opgenomen. Na zo’n prik hebben deze baby’s geen extra vitamine K meer nodig.

Wat is het huidige advies?

Op dit moment krijgen ouders het advies om baby’s die borstvoeding krijgen de eerste 12 weken elke dag vitamine K-druppels te geven. Bij baby’s die flesvoeding krijgen is het niet nodig om extra vitamine K te geven, omdat dat al in de flesvoeding verwerkt zit. Wel is het aan te raden om extra vitamine K te geven wanneer er minder dan 500 milliliter kunstmatige zuigelingen(fles)voeding wordt gegeven, of wanneer hypoallergene flesvoeding gegeven wordt. Lees meer over het huidige beleid.

Wat gaat er veranderen?

De Gezondheidsraad gaf in 2017 aan dat sommige baby’s de druppels vitamine K niet goed in het lichaam opnemen. Ze zijn daardoor niet genoeg beschermd tegen bloedingen door een vitamine K-tekort. Bij de geboorte is niet te zien bij welke kinderen dit het geval is. Uit internationale studies blijkt dat bij hen toediening via een prik beter werkt. Daarom zullen straks alle baby’s direct na de geboorte eenmalig een prik met vitamine K krijgen. 1 prik is dan genoeg.

In het nieuwe beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen baby’s die borstvoeding of flesvoeding krijgen. Alle baby’s kunnen de prik met vitamine K krijgen. Als ouders geen prik willen, dan kan hun baby de vitamine via de mond krijgen. Dan zijn er 3 doses nodig. Toediening via de mond is wel minder effectief in het voorkomen van eventuele bloedingen dan via een prik.

Het RIVM heeft een plan gepubliceerd voor de invoering van het nieuwe beleid rond vitamine K. Dit plan is samen met zorgprofessionals uit de geboortezorg en belangenorganisaties van ouders gemaakt. Er is bijvoorbeeld gekeken wat er allemaal moet veranderen om de nieuwe aanpak te realiseren. Deze stappen worden momenteel voorbereid. Ook wordt bekeken hoe dit het beste gecommuniceerd kan worden richting ouders en professionals.

Wat kan ik nu het beste doen als ouder/verzorger?

Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe beleid rond vitamine K precies wordt ingevoerd. Het Voedingscentrum past de website en andere informatie aan zodra dit het geval is. Tot die tijd geldt gewoon het huidige advies voor toedienen van vitamine K-druppels uit een flesje.