Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Mijn kind is te licht volgens de BMI-meter, maar niet volgens de arts. Hoe kan dat?

Binnen de BMI-meter wordt een strenger afkappunt voor de categorie “ondergewicht” of “te licht” gebruikt dan door het consultatiebureau of schoolarts wordt gehanteerd. Daardoor kan het zijn dat je kind volgens de BMI-meter te licht is, maar volgens de arts een gezond gewicht heeft.

Meestal hoef je je bij de score “te licht" niet meteen zorgen te maken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je kind altijd aan de lichte kant geweest is. Als hij gezond eet en voldoende energie heeft om bijvoorbeeld te spelen en te leren, dan is er geen directe reden tot zorg.

Meestal hoef je je bij de BMI-score “te licht' niet meteen zorgen te maken.

Afkappunten: hoe werkt dat?

Om te berekenen of het BMI van je kind te laag, gezond of te hoog is, wordt gebruik gemaakt van internationaal bepaalde afkappunten. De BMI-meter van het Voedingscentrum hanteert een strenger afkappunt voor ondergewicht dan door de Jeugdgezondheidszorg en in de groeicurve wordt gebruikt. Vandaar dat het kan zijn dat je kind te licht is volgens de BMI-meter, maar dat de groeicurve van het consultatiebureau of bij de schoolarts wat anders laat zien.

In 2020 gaan wij de BMI-meter aanpassen, zodat de gebruikte afkappunten hetzelfde zijn als de afkappunten die het consultatiebureau en de schoolarts gebruiken.

Een rekenvoorbeeld

Daan (7 jaar oud) is 1,20 meter lang en weegt 20 kg. Zijn BMI komt hiermee op 13,88. Volgens de groeicurve die de schoolarts gebruikt valt de BMI van Daan in de categorie “gezond gewicht”. Het gewicht van Daan wordt namelijk te licht als hij onder een BMI van 13,08 komt. Dit komt overeen met een gewicht van 18,8 kg en daar zit Daan nog 1,2 kg boven. De BMI-meter geeft aan dat Daan te licht is. Hier wordt namelijk aangehouden dat een BMI onder de 14,04 een laag lichaamsgewicht voor een jongen van 7 jaar is. In de BMI-meter krijgen de ouders van Daan het advies om goed op te letten of Daan voldoende en gezond eet, en bij zorgen om zijn gewicht contact op te nemen met de huisarts of schoolarts.

Is het nodig om mijn kind meer te laten eten?

Als je kind te licht is of tegen die grens aanzit, is het extra belangrijk om erop te letten dat hij gezond en genoeg eet. Bekijk in de Schijf van vijf voor jou hoeveel eten jouw kind nodig heeft.

Eet je kind te weinig? Je kunt hem of haar tussen de maaltijden door een extra boterham geven, wat extra fruit of magere/halfvolle yoghurt. Geef je kind niet te veel snoep of snacks. Dat is ook voor een te licht kind ongezond.

Maak je je zorgen over het gewicht van je kind?

Als je zorgen hebt om het gewicht van je kind (ongeacht welk BMI) kan je altijd bij je huisarts, consultatiebureauarts of schoolarts terecht voor advies. Zij hebben inzicht in de groeicurve die je kind volgt en kunnen daarmee een betere inschatting geven of je kind echt te licht is, en of advies van een diëtist of kinderarts noodzakelijk is.

Meer achtergrond over de afkappunten die gebruikt worden door het consultatiebureau en de schoolarts.