Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling 2014

Het doel van dit programma is om consumenten te informeren over voedselkwaliteit, waaronder voedselverspilling en voedselveiligheid. Dit doen we onder andere door het bieden van hulpmiddelen om een gezonde en duurzame keuze te maken. 

Hieronder vind je een overzicht van de subsidies die we in 2014 voor dit programma ontvingen. Dit is 17% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving. 
Subsidies 2014
Bedrag(€) subsidiegever % totale subsidie
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
(Bron: Jaarverslag 2014)
Duurzaam eten 2014 (verspilling & herkomst) 1.219.030
EZ 17%

Activiteiten 2014

We richten ons met het programma Voedselkwaliteit op alle consumenten. Binnen het thema voedselverspilling ligt een speciale nadruk op de ‘gezinsmanager’, dat is degene die de voedingsaankopen doet voor het gezin of huishouden en zodoende het meest bepalend is.

Minder voedsel verspillen

Met de activiteiten uit deze programmalijn kan de consument zelf voedselverspilling in zijn huishouding voorkomen. We vergroten actief de kennis over voedselverspilling en bieden daarbij mogelijke oplossingen en handelingsperspectief.

Afgelopen jaar vond er een Damn Food Waste-tour plaats, bestaande uit een lunchbijeenkomst in Groningen (28 juni) en Zwolle (20 sept) en een pop-up restaurant tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven. Tijdens deze dagen werd het probleem voedselverspilling op de kaart gezet, door een lunch te serveren van eten dat anders weggegooid zou worden. Damn Food Waste is een initiatief van Food Guerilla (NCDO), Voedingscentrum, Youth Food Movement, Wageningen UR en Feeding the 5000 / EU FUSIONS.

Afgelopen jaar zijn er twee foodbattles gestart met ondersteuning van het Voedingscentrum. In maart startte de Vrouwen van Nu de battle met 1200 deelnemers. In oktober startte een tweede battle met 600 deelnemers verdeeld over verschillende groepen (CDA Vrouwen, Haaglanden, Vrouwenbeweging Passage, ChristenUnie en alle inschrijvingen op de DFW events).

De campagne Hoezo50kilo heeft afgelopen jaar de vier meest verspilde producten onder de aandacht gebracht aan de hand van ‘de vier helden’: brood, zuivel, fruit en groente, en rijst, aardappelen en pasta. Dit werd belicht in onder andere advertenties in magazines (J/M, Elle eten, Delicious en Jamie) en online banners op food sites.

Op de Facebookpagina Hoezo50kilo zijn dagelijks berichten, tips en filmpjes geplaatst die inspireren om minder te verspillen, waaronder 57 filmpjes van Daisy. Tools die daarbij zijn ingezet om consumenten te helpen, zijn de Slim koken app, de No Waste Challenge en de ontwikkeling en verspreiding 930.000 Bewaarwijzers.  

In 2014 hebben de materialen van het Voedingscentrum door de samenwerking met private partners meer consumenten bereikt. De volgende partijen zorgden voor de verspreiding van onze materialen:

 • AH (1 miljoen Eetmaatjes)
 • Plus (informatie op 360.000 melkpakken)
 • Samsung (75.000 bewaarwijzers)
 • UMC Utrecht (actieweek met 5.000 bewaarwijzers en Eetmaatjes)
 • DEEN (100.000 receptenboekjes)
 • COOP (125.000 bewaarwijzers)
 • Alpro (5.000 scheurblokken voor diëtisten)
 • Telegraaf (620.000 bewaarwijzers)
 • Radio 2 ( actieweek met oproep tot participatie)

In december is er een nieuwe factsheet voedselverspilling met bijbehorende infographic gepubliceerd.

Voedselveiligheid

In dit programma is voornamelijk ingezet op de ' 5x veilig'-symbolen en informatiekaarten. In totaal zijn er 6.000 '5x veilig'-kaarten zijn verspreid via De Vakantie tas en 32.000 digitaal via de nieuwsbrief van Thuisafgehaald.nl. De informatiekaarten zijn gebundeld gepromoot naar supermarkten en voedingsprofessionals om samenwerkingen te realiseren. Aanvullend is social media actief is ingezet om de '5x veilig'-kaarten onder de aandacht te brengen.

Het websitebezoek aan de veiligheidspagina’s laat een positieve ontwikkeling zien. Over de hele website is het bezoek van deze pagina’s met 50% gestegen in 2014. Het aantal pagina-weergaven voor de '5x veilig'-kaarten is t.o.v. 2013 met verdrievoudigd: de kaarten zijn 67.000 maal weergegeven op de website. De infographic over risicomanagement van de keten is opgenomen in o.a. CBL jaarverslag.Door samenwerkingen met ketenpartners is in het kader van BBQ over voedselveiligheid gecommuniceerd in consumentenmagazines en folders van MCD, Dirk en Deka. Er is tevens voor gekozen om vanuit dit project bij 1000 supermarkten de poster met de tip 'koop gekoelde producten als laatste' uit de campagne ' Ziekmakers zie je niet’ in te zetten, om op die manier de zichtbaarheid voor 5x veilig te realiseren.

Een verkenning naar een ‘Nederlandse voedselveiligheidsweek’ heeft plaatsgevonden. Daaruit is gebleken dat de '5x veilig'-symbolen eerst geladen moeten worden, om partijen mee te krijgen. Een voedselveiligheidscampagne (project VWS) kan hier de eerste aanzet toe geven.

Voedselketen en voedsel- misvattingen

In 2014 is het aantal misvattingen voor het concept ' De waarheid op tafel' uitgebreid met 10 thema’s:

 • Eieren
 • Zwanger
 • Voedselverspilling
 • Zoet
 • Hartig
 • Etiket
 • Vetten
 • Drinken
 • Houdbaar
 • Eten & Bewegen

De doelstelling van 1.000.000 unieke paginaweergaven is ruimschoots behaald met 1.232.000 unieke pagina weergaven. De nieuwe thema’s zoet en eieren zijn populair. Brood blijft meest populaire thema binnen 'De waarheid op tafel'. 

In het begin van 2014 zijn gedurende 2 weken eerder uitgezonden spots (appel & bestrijdingsmiddelen en varkensvlees & puistjes) herhaald op alle regionale radiozenders. Free publicity zorgde voor een piek in het bereik van de campagne. Ook de inzet van nieuwsberichten en de sitewide banner hebben bijgedragen aan het aantal paginaweergaven. In juni zijn er gedurende 3 weken 2 nieuwe radiospots (brood en light frisdrank) ingezet op Radio 538, Q-Music en Sublime FM.

In het najaar is deze campagne bij consumenten onder de aandacht gebracht met online aandacht. Van 3 prikkelende stellingen zijn drie filmpjes gemaakt.


 
Deze zijn via display advertising (banners), Facebook advertising, online video/prerolls en SEA (Google Adwords) onder de aandacht gebracht bij de doelgroep. Deze geïntegreerde inzet van diverse vormen van online uitingen heeft een behoorlijke bijdrage geleverd aan het jaarbezoek van de campagnepagina’s. Er zijn in totaal in de campagneperiode 137.887 gebruikers geweest. 

In het najaar hebben er gedurende 6 weken op 500.000 pakken melk/magere yoghurt van Plus supermarkten de 'De waarheid op tafel'-stellingen gestaan met een verwijzing naar de campagne. Inspanningen in 2014 bij Superunie hebben als resultaat dat per januari 2015 in een oplage van 2.000.000 exemplaren ook informatie van 'De waarheid op tafel' zal worden opgenomen.