Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling 2012

Het doel van dit programma is om consumenten te informeren over voedselkwaliteit en voedselverspilling, en het bieden van hulpmiddelen om een duurzame keuze te maken. Naast betrokken volwassen zijn er nog twee specifieke doelgroepen: jeugd en foodprofessionals.

Hieronder een overzicht van de subsidies die we in 2012 voor dit programma ontvingen. Dit is 20% van de totale subsidie die het Voedingscentrum ontving. 

Subsidies 2012 
   Bedrag(€)  subsidiegever % totale subsidie 
       
Programma Voedselkwaliteit, voedselveiligheid en voedselverspilling
(Bron: Jaarverslag 2012)
     
Duurzaam eten (verspilling & herkomst)
1.415.124  EZ  20%
       

Activiteiten 2012

Voedselkwaliteit

Een belangrijk thema van de programmalijn Voedselkwaliteit in 2012 was consumenten informeren over de milieudruk van eten. Hiervoor is de voedselafdruk aangepast aan de nieuwste data van het FootPrint Network, Het rapport 'Milieudruk van het voedingspatroon in Nederland’ is uitgebracht en het rekenmodel Optimeal is ingezet om met de Nationale Denktank een gezond en duurzaam kerstmenu te presenteren. De keuzetabellen dierenwelzijn zijn herzien en vereenvoudigd.

Voedselafdruk

De Voedselafdruk laat zien welke invloed jouw eetpatroon heeft op de aarde en geeft praktische tips om bewuster om te gaan met het milieu. 

Uit het Living Planet-rapport van het Wereld Natuur Fonds bleek dat Nederland in de top 10 staat van landen met de grootste ecologische ‘voetafdruk’. Op basis van de laatste richtlijnen van het Global Footprint Network heeft het Voedingscentrum de zelftest Voedselafdruk vernieuwd. 

Ook hebben we eind 2012 de Voedselafdruk uitgebreid met waterverbruik. Per dag gebruikt de gemiddelde Nederlander ruim 4000 liter water. Daarvan gebruiken we slechts 120 liter voor de was, tuin en douche. Maar liefst 3450 liter wordt besteed aan de productie van voedsel.

In 2012 is de test 120.000 keer ingevuld. Het is nu mogelijk om de uitslag van de Voedselafdruk op te slaan in Mijn Voedingscentrum.

Rapport Milieudruk van het voedingspatroon in Nederland 

Het Voedingscentrum heeft laten berekenen wat de invloed is van ons huidige eetgedrag op het milieu. De resultaten zijn te vinden in het rapport ”Milieudruk van het voedingspatroon in Nederland”.  Een opvallende conclusie luidt: door te eten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum kunnen Nederlanders hun CO2-uitstoot aanzienlijk verminderen.

Lees het volledige rapport

Menu  van de toekomst

De Nationale DenkTank berekende met het Voedingscentrum dat als alle Nederlanders duurzamer zouden eten, we samen evenveel CO2 zouden besparen als wanneer we twee miljoen auto’s van de weg zouden halen. Het DenkTank-team, bestaande uit 21 talentvolle academici, heeft gedurende vier maanden gezocht naar duurzame oplossingen in de voedselketen. Op basis van de menu-wensen van de Nationale Denktank heeft het Voedingscentrum een duurzaam en gezond menu gemaakt: het Menu van de Toekomst.

Keuzetabellen Dierenwelzijn

De Boodschappenhulp Dierenwelzijn is vernieuwd en laat nu nog eenvoudiger zien welk product het beste aansluit bij jouw voorkeuren. De tool geeft antwoord op vragen als: kan het dier naar buiten, wat krijgt het te eten en hoeveel ruimte is er in de stal? Consumenten kunnen deze info ook mobiel bekijken en hun voorkeuren opslaan in Mijn Voedingscentrum. Voedselveiligheid

Om consumenten eenvoudige handvatten te geven over veilig omgaan met eten thuis, hebben we in 2012 een set iconen ontwikkeld. Het Voedingscentrum heeft zich in 2012 ingezet om draagvlak te creëren voor het gebruik van deze iconen. Niet alleen het Voedingscentrum gaat deze afbeeldingen gebruiken, ook het RIVM neemt ze op in de toolkit infectieziekten en er zijn samenwerkingen opgestart met de versdetailhandel en supermarkten. Op deze manier kunnen steeds meer partijen op dezelfde manier communiceren over voedselveiligheid.

Minder voedselverspilling

In 2012 zijn we op pad geweest met de stand van 'Eten is om op te Eten' om mensen bewust te maken van de hoeveelheid voedsel die wordt verspild. De stand bestaat uit vier onderdelen: de levende koelkast, de film met Pierre Wind, de Voedselafdruk en de No Waste Quiz. Deze stand is 10 dagen ingezet op de HuisHoudbeurs (60.000 standbezoekers, 1000 mensen in de koelkast, 50 quizwinnaars) en op muziekfestival Lowlands (3000 mensen in de koelkast). 

Ook hebben we diverse hulpmiddelen ontwikkeld waarmee consumenten verspilling tegen kunnen gaan: 

  • Folder  Bewaarwijzer (60.000 exemplaren verspreid)
  • Slim Koken- App (76.554 downloads)
  • Website  www.etenisomopteeten.nl, het gezamenlijke platform met Milieucentraal. (23.565 bezoekers, 70.501 pageviews). 
  • Koeltas met bewaarwijzer, verspreid via supermarktketen Deen (60 winkels), plus informatie via hun magazine (oplage 600.000).
  • De actie: ‘1 nu en 1 later’ uitgezet bij supermarktketen Lidl (350 winkels) en bewaartips verspreid onder hun klanten. 
We organiseerden een expertmeeting voor overheid, industrie en retail met als thema: "Hoe kun je vanuit de verschillende disciplines en bedrijven bijdragen aan vermindering van voedselverspilling bij de consument?”. In 2013 zal een follow-up van deze meeting worden georganiseerd waarbij vooral de aanbieders van levensmiddelen aan het woord zullen zijn: wat zijn best practices en wat gebeurt er in de nabije toekomst. 

Food professionals

De Bachelor's Award daagt elk jaar studenten van food-opleidingen uit om producten te bedenken die gezond en duurzaam zijn. Zij zijn immers de toekomstige generatie food-professionals. De prijsuitreiking van de 8e editie van de Bachelor’s Award werd omlijst door een symposium over portiegrootte, met als titel ’Gezond en duurzaam pak de juiste portie’. Met de juiste grootte van porties kan gezondheidswinst worden behaald en verspilling worden tegengegaan. 

Lees het verslag van het symposium

De online lesmodule voor supermarktmedewerkers ‘Meer dan lekker in de super’ is in samenwerking met CBL als vier aparte modules ondergebracht op www.supermarkt.nl en voor alle retailers toegankelijk.

Jeugd

Lekker belangrijk

Ook dit schooljaar brachten we een nieuw exemplaar van het  Lekker Belangrijk Magazine uit (oplage 150.000). Deze werd verspreid via onder andere scholen, bibliotheken, JIP-en en de leesmap.

Onderwijs

Voor het onderwijs hebben we (mee)gewerkt aan de volgende producten:

Kantine De Dag bij CORPUS

Het Voedingscentrum werkt vanaf november 2011 voor 3 jaar samen met CORPUS. Hiervoor hebben we exhibit ‘Kantine De Dag’ ontwikkeld, die op 29 juni 2012 officieel is geopend in de Medische Infotheek van CORPUS. Het doel: bezoekers bewust maken van hoe belangrijk een gezonde en duurzame voedselkeuze is, en wat voor invloed jouw keuzes hebben op je lichaam en je omgeving. De belangrijkste doelgroep zijn jongeren van 8 tot 18 jaar en hun begeleiders. 

In ‘Kantine De Dag‘ kun je door een virtuele (school)kantine wandelen. Je pakt een virtueel dienblad en kiest virtuele voedingswaren om je menu van die dag samen te stellen. Aan het einde van het lopende buffet ga je afrekenen. Digitale kassajuffrouw Mieke geeft feedback op je dagmenu, en geeft tips hoe je gezonder en duurzamer kan eten. 

Na het bezoek krijg je een e-mail met daarin een samenvatting van je advies, plus extra adviezen en links naar handige tests en tools op de site van het Voedingscentrum. Sinds de ingebruikneming tot en met december 2012 hebben al 25.000 mensen de Kantine De Dag bezocht.