Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Sportevenementen voor kinderen worden gezonder

20 december 2018

Sportevenementen voor kinderen worden gezonder. Verschillende instanties, gemeenten en belangengroepen gaan zich inzetten om sportevenementen gericht op kinderen gezonder te maken. Gisteren is er een convenant hiervoor ondertekend door verschillende partijen.

Het doel van het convenant is om het aanbod van eten en drinken rondom bijvoorbeeld sportdagen of kids runs gezonder te maken. Ook zijn er afspraken gemaakt over de sponsoring van sportevenementen voor kinderen. Marketing rond sport moet namelijk vooral verleiden tot het maken van gezonde keuzes.

Over het convenant

Het Convenant Gezonde Sportevenementen is een van de afspraken uit het onlangs gepresenteerde Nationaal Preventieakkoord. Ondertekenaars zijn de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht, NOC*NSF en JOGG, en sportmarketingbureaus House of Sports, Kumpany, TIG Sports, en 2Basics. Doel is met elkaar een beweging in gang te zetten waardoor sport en gezonde leefstijl hand in hand gaan.

Gezond eten en sport gaan hand in hand

Het Voedingscentrum is blij met deze ontwikkeling. Uit eigen onderzoek naar kindermarketing (oktober 2018), bleek dat driekwart van de ouders wil dat kindermarketing voor ongezonde producten zoals frisdrank en snoep wordt tegengegaan op sportevenementen voor kinderen.

Het Voedingscentrum is groot voorstander van het stimuleren van de gezonde omgeving. Jasper de Vries, woordvoerder Voedingscentrum: “Wij vinden dat kinderen beschermd moeten worden tegen kindermarketing van ongezonde producten. Dat geldt ook voor sportevenementen gericht op kinderen. Het convenant is een eerste goede stap.”

Meer over kindermarketing

Afspraken

Deze afspraken zijn onder meer gemaakt in het convenant:

  • De Richtlijnen Gezondere Schoolkantines van het Voedingscentrum zijn leidend.
  • Als er op een sportevenement meer dan 25% kinderen jonger dan 12 jaar zijn, dan is het aanbod van het eten en drinken volgens de verhouding: 80% gezond volgens de Schijf van Vijf en 20% uitzondering. Denk bij gezonde producten bijvoorbeeld aan water, fruit en groente.
  • De sponsoring rond sportevenementen wordt gefaseerd aangepakt de komende jaren. Er wordt een onderverdeling gemaakt in leeftijd, en lokale, regionale, nationale of internationale sportevenementen.
  • Sportevenementen voor kinderen moeten financieel haalbaar blijven om te organiseren. De doelstellingen in het convenant moeten op 1 januari 2020 behaald worden. Er worden werkgroepen gevormd die zich gaan buigen over het uitvoeren en bewaken van de plannen. De werkgroepen worden gecoördineerd en begeleid door JOGG, jongeren op gezond gewicht

Meer over het convenant