Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Populair
Ga naar
 

Milieukeur

Milieukeur heeft een brede benadering van duurzaamheid. Milieu is het belangrijkste aandachtspunt, maar er zijn bijvoorbeeld ook criteria voor dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden.

Producten die met het Milieukeur worden verkocht zijn bijvoorbeeld fruit, varkensvlees, aardappelen, uien, eieren, graan en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals groene elektriciteit en brandblussers, dragen het Milieukeur. 

Omschrijving

Milieukeur is een keurmerk met milieu als belangrijkste aandachtspunt. Het staat voor productie waarbij onder andere weinig bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. 

Milieukeur heeft een brede benadering van verduurzaming van producten en diensten. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van het product of de dienst. 

Deze belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van Milieukeur: er wordt zuinig omgegaan met water en energie, en de uitstoot van broeikasgassen en schadelijke stoffen worden verminderd. Ook is er aandacht voor dierenwelzijn, biodiversiteit, natuur en landschap en arbeidsomstandigheden.
 
Milieukeur is een topkeurmerk vanwege hoge score op controle, transparantie en duurzaamheid.

Criteria

De criteria bevatten verplichte eisen voor dierenwelzijn en er zijn keuzemaatregelen, waarop een deelnemer een aantal punten moet scoren. De criteria van Milieukeur hebben betrekking op de hele levenscyclus van een product of dienst. 
  

Welke producten dragen het keurmerk?

Producten die met het Milieukeur worden verkocht zijn bijvoorbeeld varkensvlees, fruit, aardappelen, uien, eieren, graan en groente. Ook andere producten dan voedingsmiddelen, zoals groene elektriciteit en brandblussers, dragen het Milieukeur keurmerk.

Varkensvlees

Voor varkensvlees met een Milieukeur geldt:

 • Varkens hebben binnen 0,8 m² ruimte
 • Varkens leven op een vloer die voor 40% dicht is
 • De zeugen kunnen in groepen leven
 • Het varken wordt niet gecastreerd
 • Tandjes van biggen worden niet geknipt
 • Er is speelmateriaal aanwezig
 • Gebruik van antibiotica wordt geminimaliseerd

Niet vereist bij het Milieukeur: 

 • Varkens hoeven niet naar buiten te kunnen
 • Varkens hoeven geen stro of zaagsel te krijgen om op te liggen 
 • De staart mag worden afgeknipt

Fruit

Een deel van het fruit wordt geteeld volgens Milieukeurnormen. Bij de teelt van appels en peren worden alleen bestrijdingsmiddelen toegestaan die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Ook wordt voorkomen dat middelen verwaaien, bijvoorbeeld met behulp van heggen of door weg te blijven bij de randen. Ook wordt minder kunstmest gebruikt. Er zijn ook aardbeien, bessen (blauwe, kruis-, kiwi), bramen, frambozen, kersen en pruimen met het Milieukeur.

Groente

Een deel van de groente wordt geteeld volgens Milieukeurnormen. Bij de teelt van groente worden alleen bestrijdingsmiddelen toegestaan die het milieu zo weinig mogelijk belasten. Het gaat om deze groenten: aubergine, courgette, komkommer, paprika, peper, taugé, tomaten, witlof, andijvie, kool, peen, prei, bleek- en knolselderij, sla en spinazie.

Eieren

 • Grotere leefruimten met daglicht: 8 hennen per m2 (gangbaar: 9) en tweemaal zoveel strooisel  als gangbaar (oppervlakte en dikte) voor het nemen van stofbaden en het zoeken naar voer
 • Natuurlijke dag- en nachtritmes
 • Geen onnodige ingrepen, kippen hebben onbehandelde snavels
 • Minimaliseren van het gebruik van antibiotica
 • Minimalisering van toegevoegde mineralen in het diervoer
 • Fors minder CO2-uitstoot door een laag energiegebruik en verplicht gebruik van groene stroom
 • Reductie van (stal)emissies (ammoniak, fijnstof, fosfaat, stikstof, koper, zink)
 • Alleen gebruik ‘oerwoud-vrije’ (RTRS) soja met een lagere milieu impact
 • Goede en veilige werkomstandigheden

Uitgever

SMK, www.milieukeur.nl, erkend door de Raad voor Accreditatie.

Controle

Er is onafhankelijke controle door geaccrediteerde partijen met een sanctiebeleid, namelijk KIWA, SGS, ECAS en andere organisaties.

 

Eetwissel maken?
Met een Eetwissel maak je vandaag al een kleine stap binnen wat je nu al eet. Bij elke wissel zorg je beter voor jezelf en het milieu.