Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.
Encyclopedie

De Voedingscentrum Encyclopedie is de kennisbank van het Voedingscentrum. Je vindt er inhoudelijke informatie over allerlei onderwerpen.

Je kunt op 2 manieren zoeken naar onderwerpen in de encyclopedie: via het zoekveld en via het alfabet.

Nieuw
Populair
Alles over afvallen
Afvallen zonder dieet is de beste manier... Bestel nu € 9,95
Ga naar

Fitte medewerkers, leerlingen die goed in hun vel zitten en ouders die met hun gerust hart hun kinderen naar school brengen. Een goed eet- en beweegbeleid draagt bij aan een gezond leerklimaat en betere prestaties.

Meteen aan de slag? Volg dan de volgende drie stappen:

Stap 1. Vul de Gezonde basis op school-test in

Vul onderstaande test in en je hebt in minder dan 10 minuten een concreet plan van aanpak met verbeterpunten.

(Klik op de afbeelding, de test opent in een pop-up.)

Stap 2: Voer de plannen uit

Bij het uitvoeren van een verbeterstap zijn er drie dingen waar je op let: 

  1. Hoe voer je het uit? Per actie staan in de lijst een aantal tips over de uitvoering en de partners die je eventueel kunt inzetten. 
  2. Hoe creëer je draagvlak? Maak elke stap zichtbaar en betrek ouders, leerlingen en teamleden. Stuur een nieuwsbrief uit over de nieuwe afspraken of om te laten weten dat er een nieuwe beweegactiviteit is op school. Vertel nieuwe ouders bij de kennismaking ook over de het eet- en beweegbeleid van de school.
  3. Hoe veranker je de verbeterstap in het beleid? Je wilt dat deze inspanningen ook op lange termijn effect hebben. Kijk daarom bij elke actie in welk document of in welke werkafspraak dit vastgelegd moet worden. Grote veranderingen verdienen een plaats in het schoolplan en/of de schoolgids. Of zorg in elk geval dat een bepaald thema jaarlijks op de agenda van de MR of OR komt.     

Stap 3: Evalueer je acties

Vinden ouders de nieuwe regels voor de broodtrommel prettig of lastig? Lukt het de teamleden om elke dag een extra beweegmoment in te lassen? Is de nieuwe koers van de tussenschoolse opvang geslaagd? Evalueer regelmatig hoe het gaat. Dat kan informeel, door het regelmatig samen te bespreken. Maar het kan ook met een formele toetsing. Een aantal voorbeelden:   

Een voor- en nameting

Met deze meting kun je goed het effect en de waardering van de veranderingen uitdrukken in concrete cijfers. Je vraagt de betrokkenen dan al voor de uitvoering hoe zaken worden gedaan en hoe zij over het onderwerp denken en meet dit na de invoering van het nieuwe beleid weer. Dit is bijvoorbeeld geschikt als de school besluit om gezond trakteren te stimuleren. Of om meer fietsenrekken bij de school te plaatsen. Zijn er nu echt meer kinderen die met de fiets komen? 

Procesevaluatie

Zo'n evaluatie is nuttig om uit te voeren in het team, maar ook met MR en OR. Is iedereen op de juiste manier betrokken, ging het overleg goed, welke acties gingen goed en wat ging minder goed? 

Evaluatie van de doelen

Is de doelstelling behaald? En zijn de plannen goed verankerd? Bekijk welke acties nodig zijn om te zorgen dat positieve effecten blijvend zijn. En of de resultaten opgenomen zijn in het beleid. Zijn er nog doelen niet behaald? Welke acties zijn nodig om die doelen alsnog te bereiken? Kijk dan ook wie verantwoordelijk wordt voor volgende acties.

Nieuwsbrief voor professionals
Een handig overzicht in je inbox Het belangrijkste nieuws over voeding ontvangen in je mailbox? Over zaken die jou aangaan? Meld je dan aan voor de professionals nieuwsbrief, die 1 keer per maand verschijnt.